Välkommen till Naturskyddsföreningen i Karlsborg

Vi är en lokal krets av den rikstäckande Naturskyddsföreningen, som är organiserad i en Riksenhet, Länskretsar och Kretsar. Karlsborgskretsen ordnar utflykter och andra aktiviteter för våra medlemmar och övriga intresserade. Vi yttrar oss över lokala beslut som rör vår miljö. Vi ser gärna att du hänger med på våra aktiviteter eller kommer med förslag på sådant vi bör göra. Under Program och Om oss hittar du aktuella aktiviteter och styrelsens sammansättning.

Vi finns nu också på Facebook – Naturskyddsföreningen i Karlsborg. 

Uppdaterat 5 december 2022 

Gunborg Lundkvist


Höstens färger

Erika Fredholm bjuder på höstens första färgexplosion – lönn vid Fästningen. 

Klicka större bild

Söndag 8 oktoberVandring i Stora Fjället

Vi vandrar en ca 3 km lång slinga i delvis kuperad terräng. Samling Rödesunds torg kl.10.00 för samåkning. Ansvariga: Urban Spaak 070-537 09 66 och Leif Pettersson 070-635 47 71

Obs. Ändring

Obs, ändring i söndagens aktivitet: För att undvika myggor och älgflugor i Mölltorpsskogen så vandrar vi längs Vättern på Kråk i stället. Samling nu på söndag kl. 10.00 på Rödesunds torg.

Ansvarig: Ulla Rodén 070-954 46 81

Gunborg Lundkvist

Byter vinjettbild – nu ger flyttfåglarna sig iväg. Foto Hans Sjöberg.

Nattskärrekväll

Nattskärrekväll, se här

Vi firar inte De vilda blommornas dag i Bölet i år. Se nästa programpunkt.

Söndag 6 augustiÄngens Dag i Bölets ängar.

Vi vandrar genom blomsterprakten i slåtterängen och hoppas på massor av slåtterblommor, fältgentiana, ängsvädd m.m.

Samling kl.10.00 vid Bölets parkering.

Ansvarig: Siw Sjöberg 0705-798542

Vinjettbild

Jag byter vinjettbild nu när vi går mot sommar och midsommar. Blåklinten är väl inte färdig ännu. Bilden från en av våra Skåneresor. Fotografen måste vara Inge Johansson, rätta mig om jag har fel.

Gunborg Lundkvist