Välkommen till Naturskyddsföreningen i Karlsborg

Vi är en lokal krets av den rikstäckande Naturskyddsföreningen, som är organiserad i en Riksenhet, Länskretsar och Kretsar.

Karlsborgskretsen ordnar utflykter och andra aktiviteter för våra medlemmar och övriga intresserade. Vi yttrar oss över lokala beslut som rör vår miljö.

Vi ser gärna att du hänger med på våra aktiviteter eller kommer med förslag på sådant vi bör göra.

Under Program och Om oss hittar du aktuella aktiviteter och styrelsens sammansättning.

Gunborg Lundkvist

Vinjettbild – Erika Fredholm

 

Utflykten till Lögesten

Naturskyddsföreningen i Karlsborg har nu avverkat de flesta av de vandringar och utflykter som erbjuds medlemmar och övriga intresserade. Om utflykten till Lögesten kan du läsa här.

1/8 kvällsvandring i Bölet med samling klockan 18.00 på parkeringsplatsen.

10 juli 2018

Gunborg Lundkvist