Välkommen till Naturskyddsföreningen i Karlsborg

Vi är en lokal krets av den rikstäckande Naturskyddsföreningen, som är organiserad i en Riksenhet, Länskretsar och Kretsar.

Karlsborgskretsen ordnar utflykter och andra aktiviteter för våra medlemmar och övriga intresserade. Vi yttrar oss över lokala beslut som rör vår miljö.

Vi ser gärna att du hänger med på våra aktiviteter eller kommer med förslag på sådant vi bör göra.

Under Program och Om oss hittar du aktuella aktiviteter och styrelsens sammansättning.

Vinjettbilder – Vitsippor – Erika Fredholm.

Skogsnätfjäril – Ingvar Isfeldt. Amiralfjäril och Makaonfjäril – Gunborg Lundkvist.

Fjärilsföredrag och exkursion 27/5

Svensk Dagfjärilsövervakning – Föreläsning av Lars Pettersson, Svensk Dagfjärilsövervakning, Biologiska institutionen, Lunds universitet. Han ansvarar för Svensk Dagfjärilsövervakning.

Vi börjar dagen med föreläsning i Karlsborgs Konferenscenter klockan 10.00. 

Därefter ger vi oss ut i Bölets ängar. Du som ämnar delta i  båda aktiviteterna bör ta med lunchpaket så att vi snabbt kommer ut i ängen efter föreläsningen.

Anmäl Dig till Gunborg Lundkvist tfn 0505-40092 eller gunborg@carlsborg.net så att vi någorlunda kan beräkna antalet exkursionsdeltagare.

Du kan delta i båda aktiviteterna eller bara den ena.

Välkommen

önskar Naturskyddsföreningen i Karlsborg

Arrangemanget sker i samverkan med Studiefrämjandet.

Bli fenologiväktare!

Du kan bidra till klimatforskning och miljöövervakning!

Om du gillar att följa med i årstidskiftningarna i naturen kan du komma med i ett nätverk av så kallade fenologiväktare. Du rapporterar helt enkelt in dina vår- och hösttecken på www.naturenskalender.se eller med appen ”Naturens kalender”. Alla fenologiväktare följer en gemensam manual och därmed får dina observationer extra stort värde.

Tillsammans med andra kan du alltså bidra till en landsomfattande bild av årstidsskiftningar i Sverige. En av klimatförändringens tydligaste effekter är att naturens kalender förändras, och med hjälp av dina observationer kan vi följa, förstå och förutse hur olika arter, olika årstider och olika delar av landet påverkas.

Låter det intressant? Klicka här och lämna dina kontaktuppgifter så skickar vi mer information:
https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=262231X49418734X95576

Läs mer om fenologiväktar på:
www.naturenskalender.se/fenologivaktare.php

 

Tveka inte att höra av dig direkt till oss om du har frågor!
Maria Lundgren & Kjell Bolmgren

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet
Samordnare för Svenska fenologinätverket

info@naturenskalender.se

maria.lundgren@slu.se

 

Ny ordförande i kretsen

Kerstin

Ny ordförande i kretsen!

Naturskyddsföreningen i Karlsborg valde på årsmötet 2016 Kerstin Sanell som ordförande.

Kerstin har varit med i styrelsen några år. Hon kommer från Småland, är mycket naturkunnig har vi kommit underfund med. Något som hon har med sig från barnsben tack vare intresserade föräldrar.

Vi önskar Kerstin lycka till med ordförandeskapet.

Årsmötesreferatet hittar Du här.

2016-03-13

Gunborg Lundkvist