Välkommen till Naturskyddsföreningen i Karlsborg

Vi är en lokal krets av den rikstäckande Naturskyddsföreningen, som är organiserad i en Riksenhet, Länskretsar och Kretsar. Karlsborgskretsen ordnar utflykter och andra aktiviteter för våra medlemmar och övriga intresserade. Vi yttrar oss över lokala beslut som rör vår miljö. Vi ser gärna att du hänger med på våra aktiviteter eller kommer med förslag på sådant vi bör göra. Under Program och Om oss hittar du aktuella aktiviteter och styrelsens sammansättning.

Vi finns nu också på Facebook – Naturskyddsföreningen i Karlsborg. 

Vinjettbild  – Spenört

Foto – Hans Sjöberg – Spenört. Spenörten är en östlig växt men något av en karaktärsväxt för Bölets ängar.

Uppdaterat 28 juni 2022. 

Citronfjäril i Bölet, den blir större om du klickar.

Så blev då min lilla citronfjäril Sveriges nationalfjäril. Bilden tagen i Bölet bland de små asparna vid parkeringen.

Gunborg Lundkvist


Årsmötet avklarat!

Årsmötet klarades av i strålande vårväder med 28 deltagare. Se här.

Torsdag 7 april – Blomstervandring i Bölets   ängar en gång i månaden. Vi vandrar genom  slåtterängen  och undersöker växtlighet och fjärilar. Samling Rödesunds torg kl 13.30 eller kl. 14.00 vid Bölets parkering. Övriga träffar bestämmer vi från gång till gång.

Ansvariga: Ulla Rodén 070-954 46 81 och Kerstin Sanell 070-297 07 02