Om oss

Karlsborgs kommun ligger i nordöstra hörnet av gamla Skaraborg. Utmärkande för kommunen är den stora tillgången på sjöar och vattendrag. I stort sett halva ytan består av vatten. Hela den östra gränsen går mitt i Vättern och i norr och väster ingår stora delar av sjöarna Unden och Viken samt hela Bottensjön. Ytterligare en mängd småsjöar i norra kommundelen tilika Södra Tiveden ingår. Den östra delen av Tivedens nationalpark ingår i kommunen. Sveriges ”blå band” Göta kanal passerar från sjön Viken till Karlsborg, där den möter Vättern. Vätterstranden sträcker sig ända från Igelbäcken i norr till Röå i söder och här finns flera av kommunens naturreservat.

Vad gör vi i kretsen?

”Att lära oss själva och även den stora allmänheten, ung som gammal, att rätt förstå vår storslagna svenska natur, vad däri växer och rör sig samt rätt uppskatta dess skönhet och nationella värde. Bygden och dess natur är en stor gåva, som vi är skyldiga att rätt förvalta både för oss själva och kommande generationer”.

Denna högtidliga målsättning som vi hittat i verksamhetsberättelsen för kretsen 1966 gäller fortfarande.

Vi gör utflykter och resor, kortare eller längre. Studiecirklar om fåglar och blommor. Vi guidar i de olika naturreservaten i samarbete med Västkuststiftelsen. Vi ordnar varje år Bölets dag i naturreservatet Bölets ängar. Detta på De vilda blommornas dag i Norden.

Vi är remissinstans i naturvårdsfrågor, men om det gäller kommunövergripande frågor är det länsförbundet som tar över. Vi yttrar oss över skötselplanerna i reservaten.

Det mest övergripande vi gör i vår krets är att vara ute i naturen alla årstider och ta vara på dess läkande kraft.

”hela den östrPICT0856[2]a gränsen går mitt i Vättern”

Soluppgång i Vättern – Foto Urban Spaak