1 juni blomstervandring i Bölet

Blomstervandring i Bölets ängar 1 juni 2022 kl. 14.00

En samling på 15 personer, en del nya ansikten, gav sig ut i slåtterängen. Solen sken och ibland kom kyliga vindar. Det här är vad vi observerade:

Midsommarblomster eller skogsnäva fastän det är långt till midsommar, geranium sylvatica som någon påpekade. Den gula blodroten har fyra kronblad och längst in på varje kronblad finns en liten orange fläck. Blodrotens jordstam innehåller garvämne och kan göras till en tinktur som bildar en skyddande hinna över ett öppet sår.

Vi såg även getrams, daggkåpa, skogsviol, spenörtsblad och fullt med smörbollar som kallas för ängabollar i Skåne och Småland. Vidare käringtand vars knoppar är rödaktiga, många liljekonvaljer, gökärt, jungfrulin, vitmårablad som har fyra blad i kransen och vars rötter ger röd färg vid färgning.

Skogsvicker som ännu inte blommade, svartkämpe som är släkt med groblad, blommande ekorrbär, humleblomster, älggräsblad, blommande svinrot med rosettblad och med glest spindelvävshårig stjälk. Svinroten kan bli upp till 50 cm hög och är rödlistad i Norge och Finland.

Vi såg även smultronblommor, tvåblad, rosa kattfot mest uppe i den torra delen nära staketet, darrgräs, klasefibbla, blåsuga, tjärblomster, knoppar av nattviol, pyrolablad, ljusgröna stenbärsblad och majsmörblomma. Trolldruvan blommade med vitaktiga klasar. Det står i floran att den är illaluktande. Det måste kollas nästa gång. Vitsipporna är överblommade.  Den vissnade kabblekan påminde om vårlök. Vi hittade den köttätande tätörten med ljusgröna bladrosetter.

Efter fikat gick några av oss och tittade på guckuskon som är i full blom.

Nästa blomstervandring planeras till onsdagen den 6 juli kl. 14.00. Innan dess inträffar ju även De vilda blommornas dag på söndagen den 19 juni kl.10.00 också i Bölets ängar med ett liknande upplägg som för två år sedan.

Ulla Rodén, text

Arkivbild Gunborg Lundkvist, Tätört

Klicka för större bild. Har du bilder från senaste vandringen kan jag lägga in dem.

Tänk på att deltagarna skall ge sitt godkännande.

Gunborg Lundkvist