Högsommar – Blomstervandring 6 juli 2022

Blomstervandring onsdag den 6 juli kl.14.00 i Bölets ängar

Det var en perfekt sommardag med sol och elva personer kom till vandringen. Slåtterängen var full av blommor efter många skurar de senaste dagarna. Ängsskallra, smörboll och midsommarblomster är överblommade. Darrgräset börjar torka.

Nu tar jag med de som var i knopp eller som vi inte såg förra vandringen den 1 juni. Idag blommar spenört, brudsporre, fyrkantig johannesört, gullris, bergmynta, kråkvicker, älgört, bockrot, nattviol, brunört, grässtjärnblomma, skogsvicker, gulmåra, vitmåra, skogsklöver, åkervädd och kärrtistel. Enligt bondepraktiken så visar kärrtistelns höjd hur mycket snö som kommer i vinter. Vi såg många rödklintsblad som har lansettlika blad till skillnad till väddklinten som har flikiga blad. Rödklinten börjar nog att blomma om en vecka eller två.

En sexfläckig bastardsvärmare satt på en åkervädd. Rovfjärilar och luktgräsfjärilar flög omkring och förgyllde tillvaron.

Nästa blomstervandring blir onsdag den 27/7 kl.14.00 i Bölet. 

Gulmåra

Rödklint

Spenört

Bergmynta

Sexfläckig bastardsvärmare på åkervädd

Samtliga bilder ovan Gunborg Lundkvist

Luktgräsfjäril på johannesört. Foto Ulrika Sörlid.

Samtliga arkivbilder.

Klicka för större bild.

2022-07-13

Gunborg Lundkvist

2022-07-15. Fick besök av Leif Pettersson som varit i Bölet och räknat den tidigblommande fältgentianan – ca 1000 exemplar.

Gunborg Lundkvist