Årets program 2023

 

 

Välkommen till alla vandringar som är gratis och öppna för alla.

 

2023 års program    

Lördag 18 mars – Medlemmarna kallas till årsmöte kl. 15.00 i Träffstugan.

På programmet: 

Tipspromenad, sedvanliga årsmötesförhandlingar och kaffe med semla. Ange speciella önskemål ang. fikat. Anmälan senast 12/3 till Kristina Åkerstedt 070-526 23 62. Ansvarig: Siw Sjöberg 0705-798 542

Söndag 23 april – Blåsippevandring på Prästaberget (bakom Ransbergs kyrka). 

En ca 2 km lång slinga genom lövskog och förhoppningsvis täta mattor av blåsippor ner mot Örlen. Samling Rödesunds torg kl. 10.00 för samåkning. Ansvarig: Ulla Rodén 070-954 46 81

Torsdag 18 maj – Träden på Vanäs Udde – tipspromenad. På Vanäs udde finns många olika sorts träd. Vi tar en titt på dem. Samling kl.14.00 vid gamla sjukhuset Vanäs Udde.

 Ansvarig: Ulla Rodén 070-954 46 81 

Lördag 10 juni – Fågelsång på Kråk

Vandring på skjutfältet. Vi hoppas få höra kvälls- och nattsjungande fåglar.

Rödesunds torg kl. 20.00 för samåkning.

Ansvarig: Urban Spaak 070-537 09 66 eller Leif Pettersson 070-635 47 71.

Söndag 6 augustiÄngens Dag i Bölets ängar.

Vi vandrar genom blomsterprakten i slåtterängen och hoppas på massor av slåtterblommor, fältgentiana, ängsvädd m.m.

Samling kl.10.00 vid Bölets parkering.

Ansvarig: Siw Sjöberg 0705-798542

Söndag 17 september – Vandring Mölltorp

Vandring längs med södra sidan av Kyrksjön med tydliga spår efter bäver och fina utblickar mot sjön. Samling Rödesunds torg kl.10.00 för samåkning. Ansvarig: Ulla Rodén 070-954 46 81

Söndag 8 oktoberVandring i Stora Fjället

Vi vandrar en ca 3 km lång slinga i delvis kuperad terräng. Samling Rödesunds torg kl.10.00 för samåkning. Ansvariga: Urban Spaak 070-537 09 66 och Leif Pettersson 070-635 47 71

Lördag 25 novemberAdventskaffe i Träff-

stugan i Norra skogen kl. 15.00. Anmälan till Kristina Åkerstedt 070-526 23 62 , senast  söndagen 19/11.

Ange speciella önskemål angående fikat. 

 

Välkommen till alla vandringar som är gratis och öppna för alla.

 

karlsborg@naturskyddsforeningen.se