DVD, De vilda blommornas dag 2022 firades i Bölet 19 juni.

De Vilda blommornas dag i Bölets ängar söndagen den 19 juni 2022

En lite kylig och mulen morgon som under förmiddagen klarnade upp till härligt vandringsväder för de ca 25 besökare som tog sig ut i ängarna. Förutom Karlsborgare var vi också glada över lite mer långväga gäster från Skövde, Korsberga och till och med från Tyskland. Vi hade ett liknande upplägg som under pandemin och som då blev mycket uppskattat. En snitslad bana med 17 blomsterskyltar med lite information om varje växt och utplacerade längs med stigen. Efter det och kanske efter fika kunde deltagarna gå en tipsrunda i slåtterängen för att kolla sina kunskaper. Flera hade alla rätt och då förstod vi att nästa gång får vi göra det lite svårare och ta med kanske darrgräs, sötvedel eller kummin, men det får vi se då.

Kattfot – foto Gunborg Lundkvist

Spenört – foto Kristina Flemsjö

Jungfrulin – foto Hans Sjöberg

Sommarfibbla – foto Gunborg Lundkvist

Svinrot – foto Gunborg Lundkvist

Text – Ulla Rodén Foton – arkivbilder. Klicka för större bild.