Referat från årsmötet i Bölets ängar den 7 augusti 2021

Årsmöte SNF lördagen den 7 augusti 2021 i Bölets ängar kl. 15.00

Vi kunde sent omsider klara av vårt årsmöte som blev rejält försenat som det mesta sedan pandemin startade. Själva årsmötesförhandlingarna klarades däremot av raskt. Därefter kom Peter Eriksson från Länsstyrelsen och pratade om ängarnas skötsel. Han är naturvårdsförvaltare över kärnområdet Hjo, Tibro och Karlsborg.

År 2007 kom en ny skötselplan för Bölets ängar. Naturvårdsverket står som markägare.

Enligt Peter är Bölets ängar en av de top tio främsta naturreservaten i Sverige.

Länsstyrelsen har rådighet över Bölet och kan röja sly och träd för att öppna upp och gynna floran. Som exempel är slåttergubben känslig för igenväxning.

De tre viktigaste artena inom Bölets ängar som behöver skyddas är guckosko, tidig och sen fältgentiana och trumgräshoppa. Trumgräshoppan är rödlistad och starkt hotad och minskar något i Bölet. Länsstyrelsen har en inventerare som har märkt upp flera hanar men honorna är svåra att hitta. Mer al behöver tas ner för att gynna trumgräshoppan. Ett område nära parkeringen har stängslats in för att hålla ute kornas trampande och för att gynna honorna.

Frågan om sambete kom upp dvs. att förutom korna också ha hästar och får som betar vid olika tidpunkter. Sambete minskar parasittrycket och ökar floran. Men det är svårt att ordna, säger Peter.

Tidig och sen fältgentiana finns inte på många andra ställen i Sverige En annan sällsynt växt är den lilla månlåsbräken som växer nära parkeringen. Överhuvudtaget pratade Peter mycket om att öppna upp ängarna. Hasseln kan föryngras. I slåtterängen växer lite för mycket rödven, rödklöver och spenört. Han ville slå där redan i juni eller rotera och slå åtminstone vissa delar just för att gynna fältgentianan. Vi blev lite förskräckta att höra att kanske orkideerna då skulle försvinna. Men han menar att huvudsyftet är att gynna de tre viktigaste arterna.

Efter fika följde Ulla-Britts kluriga tipspromenad och prisutdelning.

Det blev en trevlig eftermiddag med både varm sol och kyliga vindar. Ulla-Britt Carlson avtackades med en bok om läkeväxter efter några år i styrelsen. Ny styrelsemedlem Kristina Åkerstedt.

Ulla Rodén

Här kommer ett bildsvep från flera fotografer. Inge Johansson, Kristina Flemsjö och Birgitta Ståhl.

Jag kallades Naturskyddsföreningens grand old lady. Hedrande. Då borde Leif Pettersson t.v. få titeln grand old man. Han har lagt ner många arbetstimmar i Bölet. Han minns när slåtterängen inte gick att beträda för all sly.

Till höger på bilden naturvårdsförvaltare Peter Eriksson.

Här betar korna. Sambete – att förutom korna ha hästar och får som betar vid olika tidpunkter är önskvärt för floran, men är svårt att ordna enligt Peter.

Vi håller oss utomhus och försöker ännu hålla avstånd.

Långväga gäster, Birgitta, Ann-Marie och Torsten.

 

Erikas nybakade sockerkaka med nyplockade blåbär smakade gott.

Ulla-Britt Carlson går igenom tipsfrågorna. Lite väl svåra tycktes det. Agneta Olsson tog hem första priset.

De viktigaste arterna att skydda är guckusko, tidig och sen fältgentiana samt trumgräshoppan.

Foto Gunborg Lundkvist

Foto Hans Sjöberg

Textförfattare till bilderna – Grand old lady Gunborg Lundkvist.

Klicka för större bilder.