Träden på Vanäs udde

Träden på Vanäs udde.

Vi börjar under träden med lite blomster. För någon vecka sedan var här ett hav av blåsippor och lite senare vitsippor.

Under träden Gulsippa Förgätmigej, Ormbunkar, Gullviva.

 

Äkta kastanj  och Gultall. Gultallens barr är 2 dm långa.

 

Hassel, liten (baby) ask , björk med kritvit stam

 

Ask – foto Ulla Rodén

Döende almar

 

Lind

 

Douglasgran?, Ek, Lönn

Rönn, oxel

Asp, Blodbok, Sälg

 

Gran

Ulla vid alm

Ansvarig för trädvandringen Ulla Rodén. Fotograf Erika Fredholm vid tudelade tallstammen.