Några bilder

Några bilder från adventskaffe december 2022.

Har Ann-Marie varit i Umeå och gjort om sig, snygg frisyr, ärtigt. (Glus kommentar)

Foto – Kristina Flemsjö

 

Blåsippevandring på Prästaberget i Ransberg 23  april 2023

Vi var tretton som samlades vid Ransbergs kyrka som har anor från 1200-talet. Vår guide Margareta Gustafsson som skulle berätta om områdets historia, började med att låsa upp kyrktornet som inte är riktigt lika gammalt som kyrktornet i Brevik men högre. Klockstapeln är från 1300-talet och 24 m högt. När tornet skulle renoveras 2013 var det svårt att hitta virke av tillräckligt stora dimensioner.

Margareta förde oss genom den vackra lövskogen där vitsipporna nu håller på att ta över blåsipporna. Vitsipporna växer i princip i hela skogen och på sina ställen uppblandade med vårlök.

Prästaberget består av grönstensbergarten hyperit som innehållet järnmalm. Hyperiten vittrar lätt sönder och frigör mycket näring till växtligheten

Längre in i området finns ett gammalt gruvschakt där man bröt järnmalm i början av 1700-talet. Malmen fraktades sedan med hästskjuts till Torpa masugn i Mölltorp där den vidareförädlades. Några av oss stretade upp för branten till själva gruvschaktet och belönades med en tät matta av blåsippor på andra sidan stängslet. Det sägs att det kanske finns en 15 m lång gruvgång in i berget men den är nu vattenfylld.

På 50-talet och tidigare byggdes många mycket enkla sommarstugor på berget. De finns inte längre kvar men man kan fortfarande se spåren av dem i växtligheten som t.ex. scillor. På norrsidan såg vi små jordkällare. En flaggstång finns kvar på Smörön ute på Djupaudden. Därifrån kan man blicka ut över Örlen till en liten, liten ö som heter Fläskön som har en röd stuga. Innanför Smörön ligger Brödön som var en ö innan sjön sänktes.

Längre in i lövskogen finns en skylt som säger att om man har tur kan man hitta hasselmöss i skogen. Störst chans är på natten. Vår guide har inte hört att någon har lyckats med det.

I området finns många fågelbärsträd. När de blommar i maj ska man nog komma tillbaka till Prästaberget och för att även njuta av gullvivor och liljekonvalj.

Regn hade spåtts för den här dagen så vi var jätteglada att vi hade undkommit det förutom några droppar. Vi tackade vår guide Margareta för en informativ och trevlig rundtur som tog ca två timmar.

Foto – Inge Johansson

Klicka för större bilder.