Styrelse för Naturskyddsföreningen i Karlsborg 2017

Styrelse för Naturskyddsföreningen i Karlsborg vald vid årsmöte den 11 mars 2017.

Årsmötet valde Kerstin Sanell som ordförande för kretsen, 2017, omval.

Styrelsemedlemmar i tur att avgå var Siw Sjöberg, Gunborg Lundkvist och Urban Spaak. Alla omvaldes på 2 år, 2017-2018.

Kvar i styrelsen är Leif Pettersson, Kristina Olsson Flemsjö och Ulla Rodén Davis, 2017.

Gun Holmgren omvaldes som suppleant. Max Pålsson nyvaldes som suppleant. 1 år, 2017.

 

 

Styrelse 2014

Undre raden – Hans Sjöberg, Kerstin Sanell, Gunborg Lundkvist och Gun Holmgren.

Övre raden – Urban Spaak, Leif Pettersson, Siw Sjöberg, Kristina Flemsjö Olsson och Ulla Rodén Davis.

Klicka på bilden så blir vi lite större.

2017 – Hans Sjöberg avgick ur styrelsen.

 

 

Ordförande/postmottagare Kerstin Sanell

Smedjegatan 43, 546 31 KARLSBORG

Tfn 0505-44218, 0702970702

e-post sanell.kerstin@telia.com

Sekreterare Gunborg Lundkvist, Gamla vägen 19, 546 34 KARLSBORG

tfn 0505-40092,  0708-711715

e-post gunborg@carlsborg.net

Kassör Siw Sjöberg, Björkstigen 9 C,  546 30 KARLSBORG

tfn 0705-798542

e-post bla.valvet@carlsborg.net

Vice ordförande Leif Pettersson, Södergatan 29, 543 34 TIBRO

tfn 0706-354771, 0504-14143

e-post leif@rimfrost.nu

Ledamot

Urban Spaak, Åtorp Svanvik 4095, 546 95 KARLSBORG

tfn 0705-370966

e-post u.spaak@carlsborg.net

Ledamot Kristina Olsson Flemsjö, Ringvägen 14, 546 31 KARLSBORG

Tfn 0505-44947. 0706-944947

flemsjo@carlsborg.net

Ledamot 

Ulla Rodén Davis, Majorsgatan 14, 546 31 KARLSBORG

Tfn 0505-10698

e-post urd84@hotmail.com

Suppleant

Gun Holmgren, Svarmansvägen 9, 546 94 UNDENÄS

Tfn 0505-20035

Suppleant

Max Pålsson, Traststigen  5,  546 33 KARLSBORG

e-post max@karlsborgtriathlon.se