Styrelse för Naturskyddsföreningen i Karlsborg 2018

Styrelse för Naturskyddsföreningen i Karlsborg vald vid årsmöte den 24 mars 2018.

Ordförande Kerstin Sanell, 2018, 1 år omval.

Leif Pettersson, Kristina Olsson Flemsjö och Ulla Rodén Davis omvalda för 2018-2019.

Kvar i styrelsen är nyvald vice ordförande Urban Spaak, kassör Siw Sjöberg och sekreterare Gunborg Lundkvist. 2018.

Ulla-Britt Carlson nyvaldes som suppleant, 1 år, 2018

Max Pålsson omvaldes som suppleant. 1 år, 2018.

 

Ordförande/postmottagare Kerstin Sanell

Hamngatan 2, 546 32 KARLSBORG

Tfn  070-2970702

e-post sanell.kerstin@telia.com

Vice ordförande Urban Spaak, Åtorp Svanvik 4095, 546 95 KARLSBORG

tfn 0705-370966

e-post urban.spaak@gmail.com

Sekreterare Gunborg Lundkvist, Gamla vägen 19, 546 34 KARLSBORG

070- 8711715

e-post gunborg.lundkvist@gmail.com

Kassör Siw Sjöberg, Storgatan 66 A, 546 32 Kbg

tfn 070 5798542

Ledamot Leif Pettersson, Södergatan 29, 543 34 TIBRO

tfn 0706-354771, 0504-14143

e-post leif@rimfrost.nu

Ledamot Kristina Olsson Flemsjö, Ringvägen 14, 546 31 KARLSBORG

Tfn  0706-944947

flemsjo@carlsborg.net

Ledamot Ulla Rodén Davis, Majorsgatan 14, 546 31 KARLSBORG

Tfn 0505-10698

e-post urd84@hotmail.com

Suppleant

Ulla-Britt Carlson

Västra vägen 15

546 31 Karlsborg

tfn 0505-12817

e-post ulla-britt_carlsson@telia.com

 

Max Pålsson

Traststigen 5

546 33 Karlsborg

e-post max@karlsborgtriathlon.se