Styrelse för Naturskyddsföreningen i Karlsborg

Styrelse för Naturskyddsföreningen i Karlsborg vald vid årsmöte den 18 mars 2023..

Årsmötet beslutade att styrelsen skall bestå av en ordförande, 6 ordinarie ledamöter och en suppleant.

Ordförandeposten blir vakant.

Vice ordförande/talesman Urban Spaak, kassör och postmottagare Siw Sjöberg, sekreterare Ulla Rodén Davis. Övriga ledamöter Marita Moosman, Leif Pettersson och Kristina Åkerstedt. Suppleant Kerstin Sanell.

Ordförande

ordförandeposten är vakant.

Vice ordförande/talesman  Urban Spaak.

Sekreterare Ulla Rodén Davis.

Kassör/postmottagare Siw Sjöberg,

e-post – karlsborg@naturskyddsforeningen.se

Ledamot Leif Pettersson.

Ledamot Marita Moosman.

Ledamot Kristina Åkerstedt.

Suppleant – Kerstin Sanell.