Styrelse för Naturskyddsföreningen i Karlsborg 2019

Styrelse för Naturskyddsföreningen i Karlsborg vald vid årsmöte den 23 mars 2019.

Årsmötet beslutade att styrelsen skall bestå av en ordförande samt sju ordinarie ledamöter.

Ordförandeposten blir vakant.

Vice ordförande/talesman Urban Spaak, kassör och postmottagare Siw Sjöberg, övriga ledamöter Ulla-Britt Carlson och Marita Moosman. Kvar i styrelsen är Kristina Flemsjö, Ulla Rodén och Leif Pettersson.

 

Ordförande

ordförandeposten är vakant.

Vice ordförande/talesman  Urban Spaak, Åtorp Svanvik 4095, 546 95 Karlsborg

 

Sekreterare Ulla Rodén Davis, Majorsgatan 14, 546 31 Karlsborg

 

Kassör/postmottagare Siw Sjöberg, Storgatan 66 A, 546 32 Karlsborg

 

Ledamot Leif Pettersson, Södergatan 29, 543 34 Tibro

 

Ledamot Kristina Flemsjö, Ringvägen 14, 546 31 Karlsborg

 

 

Ledamot Ulla-Britt Carlson, Västra vägen 15, 546 31 Karlsborg

 

Ledamot Marita Moosman, Alstigen 5, 546 30 Karlsborg