6 augusti Blomstervandring i Bölet

Ängens Dag 6 augusti 2023

Vi var ca tolv personer som mötte upp i Bölets ängar. Speciellt glada var vi att återse flera som vi inte hade sett på ett tag p.g.a. sjukdom eller utflyttning. Promenaden genom slåtterängen som stod prunkande av rödklint, ängsvädd och flera slåtterblommor. Älggräs växer ymnigt i den första fuktiga delen. Spenörten är överblommad. Kärrtisteln breder ut sig i den nedre delen. Trolldruvans svarta bär kunde vi studera och någon spåtistel såg vi också. Efter gemensam fika fanns en tipsrunda att pröva på med tio frågor på de växter som vi hade sett under vandringen.

Foto Gunborg Lundkvist

 

Foto Inge Johansson

Text Ulla Rodén

Uppdaterat 3 september 2023

Gunborg Lundkvist

(så kul att träffa er och gå tipspromenad med syrgas och i rullstol)