2022 års program

2022 års program

Välkommen till alla vandringar som är gratis

och öppna för alla.

Lördag 26 mars

Medlemmarna kallas till årsmöte kl. 15.00 i Träffstugan.

På programmet:

Tipspromenad, sedvanliga årsmötesförhandlingar och kaffe med semla. Ange speciella önskemål ang. fikat.

Anmälan senast 20/3 till Kerstin Sanell 070-297 07 02. Ansvarig: Siw Sjöberg 0705-798 542

Torsdag 7 april – Blomstervandring i Bölets   ängar en gång i månaden. Vi vandrar genom  slåtterängen  och undersöker växtlighet och fjärilar. Samling Rödesunds torg kl 13.30 eller kl. 14.00 vid Bölets parkering. Övriga träffar bestämmer vi från gång till gång.

Ansvariga: Ulla Rodén 070-954 46 81 och Kerstin Sanell 070-297 07 02

Söndag 24 aprilBreviks/Mölltorpsvandring – en relativt kort och lätt vandring i skogen på ungefär två timmar. Samling Rödesunds torg kl. 10.00. Ansvariga: Christina Agelén 070-608 40 02 och Ulla Rodén 070-954 46 81

Söndag 15 majTakstensvandring i östra delen av Tivedens Nationalpark. Det blir en vandring på 4-5 timmar och ca 6 km. Samling vid Bovikens rastplats ca 2 mil norr om Karlsborg på väg 49 kl.10:00. I samarbete med Västkuststiftelsen. Anmälan till Urban Spaak med sms 070-537 09 66 eller Leif Pettersson 070-635 47 71.

Söndag 19 juniDe vilda Blommornas Dag  

Vi firar denna dag genom att ha en ”corona anpassad” blomstervandring på c:a 2 km i ängarna. Vi avslutar i slåtterängen med en liten tipstävling om blommorna vi sett.  Kom mellan 10.00 och 12.00 för att undvika trängsel. Kopplade hundar får medfölja under   förutsättning att korna inte betar i ängarna.

I samarbete med Svenska Botaniska föreningen och Västkuststiftelsen .

Ansvariga Siw Sjöberg 0705-798542 och Leif Pettersson 070-635 47 71

Söndag 21 augustiVandring vid Vättersvallen och vidare i Brevik. Samling Rödesunds torg kl. 10.00 Ansvariga: Ulla Rodén 070-954 46 81 och Kristina Åkerstedt 070-526 23 62

Söndag 18 september – Kortare lätt vandring runt Mellannäsudden, Ösjönäs med grillning. Samling Rödesunds torg kl. 10.00. Ansvariga: Urban Spaak 070-537 09 66 och Leif Pettersson 070-635 47 71

Söndag 9 oktoberHöstexkursion till sjön Östen med omnejd. Samling Rödesunds torg kl. 10.00. Ansvariga: Leif Pettersson 070-635 47 71 och Urban Spaak 070-537 09 66.

Söndag 4 december – Adventskaffe i Träffstugan i Norra skogen kl. 15.00. Anmälan till Kerstin Sanell 070-297 07 02 senast 27/11. Ange speciella önskemål ang. fikat.

Foto: Erika Fredholm

karlsborg@naturskyddsforeningen.se

karlsborg.naturskyddsforeningen.se

 

Välkommen till alla vandringar som är gratis

och öppna för alla.