Julivandring i Bölet den 27 juli 2022

SNF Blomstervandring i Bölet 27/7 2022

Rödklint – foto Urban Spaak

 

Rödklinten blommade i överflöd denna onsdag i slutet av juli. Vi var ett tiotal som vandrade runt i lilla slåtterängen. Ängsvädden stod mest i knopp med några få utslagna. Slåtterblomman såg vi flera av. Bergmyntan växer nere i det fuktiga området där Louisas hund fick en elektrisk stöt av stängslet och skrek högt. Kärrfibblan är överblommad. Vi fick lära oss av Siw att den har stjälkomfattande blad och har mörkare gul färg jämfört med klasefibblan. Gullriset börjar blomma och älggräset är överblommat. Bockroten är lite svår att skilja från andra liknande som hundkäx och kummin, tycker jag. En humlebagge med sin roliga ryggteckning satt och åt på en ängsvädd. Bergsjohannesörten har parvisa blad och större avstånd mellan bladparen. Fältgentianan såg vi i knopp på flera ställen och några få hade börjat blomma. Spåtisteln är överblommad.

En sexfläckig bastardsvärmare flög omkring och då lyser vingarna röda. En annan satt lugnt på en åkervädd. De är giftiga och behöver därför inte vara rädda för någon, inte ens för människor. En metallisk sak som vi trodde var en gräsgrön guldbagge eller kanske en olivgrön guldbagge satt och åt på en rödklint.

Den gula strandlysingen som förut kallades videört såg vi. Gula, smala småborrar växer längst bort innan uppförsbacken.  I boken ”Blommor i Västsverige” står det att de är sällsynta i inlandet. Stor blåklocka och gulmåra gladde oss innan fikat.

 

Slåtterblomma

Fältgentiana

Småborre

 

Två bilder Bergjohannesört, obs bladen

Samtliga bilder här från Gunborgs bildarkiv.

Sexfläckig bastardsvärmare på åkervädd, guldbagge på rödklint och humlebaggen med sin roliga ryggteckning på ängsvädd. Foto – Ulla Rodén.

Klicka för större bilder.

 

Nästa blomstervandring blir onsdagen den 24 augusti kl. 14.00. Då borde vi kunna se och höra trumgräshoppan (Gunborgs anm.)

Text Ulla Rodén.