Vanäs udde

Marta

Dit vill jag
Till Vanäs udde som ligger på cykel- och gångavstånd från samhället. Från en promenadstig runt udden har man fin utsikt över Vättern, som skiftar med årstider och väder. På andra sidan sjön skymtar Heidenstams Övralid, Vadstenas tornspiror och Omberg. Ibland verkar den sidan ligga så nära och vara så hög. Det är hägringar, som enligt Folke Dahlberg ”inte är bundna av verklighetens tyngd”. Parken i det inre av Vanäs udde består av drygt ett 60-tal olika arter av träd och buskar. Några är inhemska men de flesta är inplanterade och många är sällsynta i Sverige. De har dock funnit sig tillrätta i Vätterns närhet och bildar rikligt med fröplantor. Bland lövträden har bl.a. bok, blodbok, lind, ek, alm, oxel och den sällsynta klippoxeln.

De stora och gamla barrträden är många: silvergran, douglasgran, vitgran, blågran och koreagran. Mellan dem blommar på våren en matta av blåsippor. Det är nog den tid då udden har flest besökare.

Mitt på udden ligger f.d.Garnisonssjukhusets tre byggnader. Nu upprustade till det yttre väntar de på att få komma till användning.
Vi får inte glömma den gamla K-märkta fyren på Vanäs udde. Den 22 augusti varje år firas fyrarnas dag och då är fyren öppen för visning.

Märta Värnemalm

fyren

”den gamla K-märkta fyren på Vanäs udde”  

Foto Margareta Landelius

Fotot på Märta – Inge Johansson