Till minne – Curt Johansson

Till minne – Curt Johansson

Vi har till föreningen fått ett bud om att Curt Johansson avlidit.  Han var aktiv i vår krets under en lång tid på 1970-1980-talet. Han och makan Ilsy var då bosatta i kommunen. Vid sin pensionering flyttade de till Vretstorp och vi blev av med ett par trevliga naturskyddsvänner.

Curts insatser i föreningen förtjänar några minnesord. Det var botaniken som var hans stora intresse.

Ja, det ligger nära till hands att man blir lyrisk vid mötet med denna blomma och glädjen är stor över att vi fått återknyta bekantskapen med rödsysslan i Karlsborgsbygden. Det blir nu de kommande årens stora och spännande händelse att besöka och bevaka platsen med förhoppningen att varje år kunna njuta av förekomsten av denna vackra orkidé.

Detta är Curts egna ord. Det är slutorden i en artikel som publicerades av honom i Skaraborgsnatur 1980. Han redovisar där tidigare fynd av orkidén röd skogslilja, rödsysslan. Han skriver om hur den upptäckts i Granvik redan 1902 och hänvisar till Karl Hasselrot i Västergötlands flora. Amatörbotanisten Bror Andreasson i Granvik har också skrivit om den.

Växten försvann. Med stor tillfredsställelse konstateras nu 1979 en nyupptäckt växtplats i Mölltorp.

I ovanstående slutord kan man utläsa Curts stora intresse och glädje över växtligheten i vår svenska natur.

Floran i Bölets ängar intresserade honom och han inventerade. Han fick säkert mycket kunskap av Carl Carlsson, amatörbotanist och bosatt i Ängagärdet, väl insatt i floran i Bölets ängar. Carl Carlsson skriver på annan plats i samma tidskrift att Curt Johansson upptäckt purpurknipprot och skogsknipprot utanför själva naturreservatet vid varphögen inom gruvområdet.

När jag nu frågar mina gamla kompisar vad de minns av Curt så är Leif Petterssons kommentar att han ”saknade mycket den kunskap Curt förmedlade inom botaniken när de hade lämnat kretsen.” Urban Spaak minns honom som ”en som inte tog plats men han hade mycket att berätta. Mycket trevlig och sympatisk människa!” Goda vännen Monica Gunnarsson skriver att ”han var en fin och engagerande person. Och mycket god vän.” Själv kan jag tillfullo instämma i dessa minnesbilder av honom.

Curt och Ilsy flyttade till Ilsys barndomshem i Vretstorp och kontakten blev naturligtvis glesare. Curt drabbades av en allvarlig sjukdom, det kom att prägla deras liv, Ilsy blev den vårdande. Trots detta så avled Ilsy i december 2018 och Curt lämnades ensam. De hade inga barn.

Vi minns Curt med tacksamhet för den lärdom vi fick, den har hjälpt oss i vårt arbete som guider i Bölets ängar där vi visar allmänheten växtligheten.

Snart är det dags att titta till rödsysslan i Mölltorp, som fortfararande finns kvar. Den har blommat så fint de senaste åren.

Att naturen ger oss mycket visar sig i all synnerhet i dessa dagar då coronapandemin lamslår hela världen.

För Naturskyddsföreningen i Karlsborg i maj 2020

 

Gunborg Lundkvist

 

Foto Kristina Flemsjö den 16 juni 2018. (klicka för större bild)

Orkidén Röda skogsliljan, rödsysslan (Cephalanthera rubra) återfunnen i Karlsborgstrakten.

Upptäcktes år 1902 vid Granvik i Undenäs socken. Denna växtplats är enligt Karl Hasselrots Västergötlands flora den enda kända växtplatsen i Västergötland.

Amatörbotanisten Bror Andreasson anger i ”Från Falbygd till Vänerkust” i slutet av 1950-talet att växten under åren närmast före 1958 fört en tynande tillvaro. Har inte återfunnits sedan 1958.

Återfunnen i Mölltorp 1979.

I boken ”Bertilsson, A, m.fl., 2002: Västergötlands flora. Lund” finns röd skogslilja angiven ”sedd under inventeringen på en lokal i Karlsborg. (C. Johansson 1981), blommande även 1998.