Referat årsmöte den 24 mars 2018

Naturskyddsföreningen i Karlsborg har haft sitt årsmöte i Träffstugan den 24 mars.
En tänkt korvgrillning och utomhusvistelse vid Skackastugan fick bytas mot detsamma vid Träffstugan.
Vinterväglaget fortfarande osäkert till Skackastugan.
Efter en tipspromenad i det fria följde så de väl förberedda årsmötesförhandlingarna.
Kerstin Sanell omvaldes som ordförande. Leif Pettersson, Kristina Flemsjö och Ulla Rodén omvaldes som ordinarie ledamöter. Max Pålsson omvaldes som suppleant och Ulla-Britt Carlson nyvaldes som suppleant.
Kvar i styrelsen är Gunborg Lundkvist, Siw Sjöberg och Urban Spaak.
Gunnel Lidman och Inge Johansson omvaldes till valberedningen.
Revisorerna Helfrid Uvholm och Ingrid Erikson omvaldes med Kerstin Pihlemark som suppleant.
Gun Holmgren avtackades med en blomma för sitt arbete i styrelsen.

Av den omfattande verksamhetsberättelsen framgick att tonvikten under året legat mycket på fjärilar och medlemmarnas arbete med fagning i naturreservatet Bölets ängar.
Kretsen har också engagerat sig i frågan om gruvbrytning vid sjön Unden. Här är det dock andra krafter som är mest pådrivande, men självfallet stöttar vi dem.

Därefter följde en trevlig kaffestund med hembakad kaka och dukning i påskens tecken.
Kaffekommittén omvaldes Gunnel Lidman, Agneta Olsson, Inge Johansson och Gerd Pettersson med förstärkning av Kristina Flemsjö som nyvaldes. En nog så viktig kommitté i föreningsarbetet.

Till minne av Ruth Wahlgren som nyligen gått bort,tände Kerstin Sanell ett ljus och läste de ord som skrivits till Ruths minne. Ruth har varit medlem i kretsen i många år.

Till våren väntar ånyo fagning i Bölet, vandringar i Tiveden och blomstervandringar i Bölet. Ny fjärilskurs.
25 mars 2018
Gunborg Lundkvist