Önskeväder på utflykten i blåsippstiden 9/4

19 personer samlades på Rödesunds torg för en utflykt i blåsippstid. Målet var Ryholms mosse och en intilliggande blåsippskulle. På vägen ner till blåsippskullen skådades fågel, korp, tofsvipa och enkelbeckasin bl.a. De vanliga vårfåglarna på ängsmader av denna typ. Innan samlingen vid Rödesunds torg noterade jag mina första två sädesärlor för året. I Karlsborgsviken låg också ett skäggdoppingpar. Sädesärlan är ju en s.k. kalenderflyttare och skall komma hit den 10 april, så detta par var väl punktliga.

Vid blåsippskullen såg vi tydliga spår efter vildsvin, det är inga dåliga högar de lämnar efter sig (och nu menar jag inte jordhögar).

Så fortsatte vi till Ryholms mosse där Urban Spaak berättade om mossen och vad det har varit för verksamheter här. Här har det varit skilda uppfattningar under några år mellan naturvården och det bolag som bedrivit och fortsatt vill bedriva torvbrytning på mossen.

Utflykten avslutades vid Ölmetorps äng, ett litet naturreservat som sköts av Naturskyddsföreningen i Töreboda. Nu blommade vårlöken rikligt  och att det senare kommer att finnas mycket gullvivor kunde vi ana oss till.

Ett flertal starkt gula citronfjärilar svävade runt i ängen och där fanns också några slitna påfågelögonfjärilar.

Det blev några sköna timmar i solen där några av våra nya karlsborgare också kunde njuta av den svenska våren. På hemfärden tog vi vägen över det vackra jordbrukslandskapet vid Abberud med stenmurar, mulens marker och begynnande vitsippshagar.

9 april 2017

Gunborg Lundkvist

Kristina Flemsjö tog de flesta bilderna, klicka för större bild.

 

Blåsippskullen

Ryholms mosse och Tuvull på mossen

Citronfjäril på vårlök – Ölmetorps äng

Vitsipporna börjar komma på ängen

Det är inte lätt att fånga fjärilar varken med håv eller kamera. Jag trodde att jag hade en lite sliten påfågelögonfjäril här, men jag kan inte se den!

Gunborg Lundkvist