Naturskyddsföreningens årsmöte 2019

Årsmöte i Naturskyddsföreningen I Karlsborg ägde rum i SOK Träffstugan den 23 mars. Efter tipspromenad i friska luften följde årsmötesförhandlingarna.

Kerstin Sanell avböjde fortsatt ordförandeskap och tyvärr hade ingen annan anmält sitt intresse, så tills vidare förblir föreningen utan ordförande. Urban Spaak omvaldes till vice ordförande och talesperson för föreningen. Siw Sjöberg valdes till att fortsatt vara kassör, men också nu postmottagare i föreningen.

Gunborg Lundkvist avsade sig jobbet som sekreterare efter lång och uppskattad tjänst i hela 28 år! Hon ersätts av Ulla Rodén.

Leif Pettersson, Kristina Flemsjö och Siw Sjöberg omvaldes som styrelsemedlemmar. Ulla-Britt Carlson och Marita Moosman nyvaldes som styrelsemedlemmar. 
Inge Johansson omvaldes till valberedningen. Ett andranamn vakantsattes då Gunnel Lidman avböjt omval. Revisorerna Helfrid Uvholm och Ingrid Eriksson omvaldes. Kerstin Pihlemark omvaldes som suppleant och Rosita Lomell-Gunnarsson nyvaldes som suppleant.

Gunborg Lundkvist och Kerstin Sanell avtackades med bokgåvor.

Verksamhetsberättelsen berättar om många aktiviteter i föreningen såsom en veckolång resa till Öland med dagliga utflykter och en del bräckta men uppfriskande bad, fjärilsstudierna har fortsatt, utflykter i naturen runt om i kommunen och till Omberg och Tåkern i Östergötland, samt fagning av Bölet.

Därefter vidtog en gofika med semlor och kaffe på vackert påskdekorerade bord. Kaffekommittén omvaldes i sin helhet: Gunnel Lidman, Agneta Olsson, Inge Johansson, Gerd Pettersson och Kristina Flemsjö.

Anders Lundgren, kommunpolitiker i Karlsborg, gav en mycket intressant presentation av sitt arbete i Vätternvårdsförbundet, som startades 1957 pga Vätterns dåliga vattenkvalitet. Organisationen är till för att ta tillvara sjöns intressen. Det är ett samarbete mellan alla intressenter runt sjön: fisket, försvaret, industrierna, lant/skogsbruk, kommuner, myndigheter och föreningar m.fl.

Marita Moosman

Ordförande för årsmötet var Ann-Marie Ekvall och Torsten Ekvall förde protokollet.

Kerstin Sanell och Gunborg Lundkvist lämnar styrelsen, men finns kvar i verksamheten i olika arbetsgrupper.

Anders Lundgren, kommunpolitiker i Karlsborg.

Foto – Kristina Flemsjö, klicka för lite större bilder.