Naturskyddsföreningen i Karlsborg har haft sitt årsmöte i Träffstugan den 24 mars 2018

Årsmötet

En tänkt korvgrillning och utomhusvistelse vid Skackastugan fick bytas mot detsamma vid Träffstugan. Vinterväglaget fortfarande osäkert till Skackastugan.

Efter en tipspromenad i det fria följde så de väl förberedda årsmötesförhandlingarna.

Kerstin Sanell omvaldes som ordförande. Leif Pettersson, Kristina Flemsjö och Ulla Rodén omvaldes som ordinarie ledamöter. Max Pålsson omvaldes som suppleant och Ulla-Britt Carlson nyvaldes som suppleant.

Kvar i styrelsen är Gunborg Lundkvist, Siw Sjöberg och Urban Spaak.

Gunnel Lidman och Inge Johansson omvaldes till valberedningen.

Revisorerna Helfrid Uvholm och Ingrid Erikson omvaldes med Kerstin Pihlemark som suppleant.

Gun Holmgren avtackades med en blomma för sitt arbete i styrelsen.

Av den omfattande verksamhetsberättelsen framgick att tonvikten under året legat mycket på fjärilar och medlemmarnas arbete med fagning i naturreservatet Bölets ängar.

Kretsen har också engagerat sig i frågan om gruvbrytning vid sjön Unden. Här är det dock andra krafter som är mest pådrivande, men självfallet stöttar vi dem.

(se också på hemsidan under Bildgalleri där aktiviteterna refererats under året)

Därefter följde en trevlig kaffestund med hembakad kaka och dukning i påskens tecken.

Kaffekommittén omvaldes Gunnel Lidman, Agneta Olsson, Inge Johansson och Gerd Pettersson med förstärkning av Kristina Flemsjö som nyvaldes. En nog så viktig kommitté i föreningsarbetet.

Till minne av Ruth Wahlgren som nyligen gått bort, tände Kerstin Sanell ett ljus och läste de ord som skrivits till Ruths minne i SLA och på hemsidan.

 

Se vidare under program.

Anmälan till fjärilskurs kan du göra redan nu. Då kan vi ta någon utflykt och få med de tidiga fjärilarna.

 

 

 

Siw hade gjort lite kluriga frågor, men lägg dem på minnet. De kan komma igen en annan gång.

Det är gott med korv i den kyliga vårvinterdagen.

 

Mysig kaffestund.

Vi tackar Gun Holmgren för åren i styrelsen.

Ständig sekreterare?

Vid 1991 års årsmöte valdes jag till sekreterare och så har det förblivit. Nu vill jag gärna bli avlöst.

25 mars 2018

Gunborg Lundkvist

Fotograf – Kristina Flemsjö.