Månadsmötet den 8 oktober 2015

Ryholms mosse och Vättern – vad händer med våra sjöar och vattendrag

hade vi satt som rubrik på föreläsningen vid månadsmötet i oktober. Vi hade bjudit in allmänheten till en föreläsning av Olov Holmstrand.

Olov Holmstrand är professor emeritus i hydrogeologisk miljöteknik på Chalmers. Han har ett gediget förflutet inom Naturskyddsföreningen där han gick med redan på 1960-talet. Hans far var då ordförande i Falbygdens naturskyddsförening. Han har också i 10 år suttit i riksstyrelsen.

F.n. är han ordförande i Lerums naturskyddsförening.

Vättern – Gruvbrytning vid Norra Kärr

Vättern är vår största dricksvattentäkt med 250 000 människor som får sitt dricksvatten här och det finns flera kommuner som planerar att ta dricksvattnet därifrån.

Holmstrand började med att berätta om den planerade gruvdriften i södra Vättern, Norra Kärr. Här finns sällsynta jordartsmetaller. De utgör grunden för mycket av den avancerade elektronik och den fiberoptiska kommunikation som finns i många av de produkter vi använder idag. IPhone, TV och USB-minnen. Ett kanadensiskt företag har fått rätt att provborra. Det är stora utländska intressen i att kunna bryta här i Sverige då våra lagar är relativt tillåtande. Förekomsten i Norra Kärr räknas som den fjärde största i världen.

Det är ett stort hot mot miljön med denna verksamhet. Vi fick se skräckexempel där det gått fel.

Idag återvinns inte vår elektroniska apparatur, det skulle kunna vara en lösning.

Holmstrand berörde också gasborrningen i Motalabukten.

Försvarets planerade utökningar av flygningarna över Vättern berörde han inte.

Efter en paus med lite drickbart i den fina konferenslokalen på fästningen, var det dags för

Ryholms mosse.

Holmstrand har på uppdrag av Skaraborgs Naturskyddsförening gått igenom de olika turerna kring torvbrytning på mossen. Han redogjorde för mossens utveckling och det han befarar skall ske om en torvbrytning tillåts på mossen. Naturskyddsföreningen vill att mossen återställs i sitt forna skick innan den senaste utdikningen. Det finns inte så många orörda mossar i södra Sverige och den borde bli ett naturskyddsområde.

Länsstyrelsen och regeringen har avslagit ansökan om brytningstillstånd och länsstyrelsen har godkänt återställningen som skall stoppa utsläppen.

Kvällens föreläsning lockade inte så många besökare. Om Du inte hade tillfälle att närvara eller inte får ut så mycket av min sammanfattning, så finns det mycket att läsa om alla planerade verksamheter I Norra Kärr, Motalabukten och Ryholms mosse på internet.

Gunborg Lundkvist