Månadsmötet den 15 januari 2015

Månadsmötet den 15 januari 2015

Det var inte många medlemmar som vågade sig ut i januarivädret denna torsdagskväll.

Regn och vattenfyllda gator med isfläckar här och där gjorde det riskfyllt och en halkolycka inträffade med sjukhusbesök som följd.

Vid mötet deltog kultur- och fritidschefen Johan Tranquist. Johan presenterade sig och sina främsta intressen där naturen och särskilt fjällen har stor plats. Han redogjorde därefter för kommunens arbete med naturfrågor, fritidsplan utarbetas och pengar är sökta i ett s.k. LONA-projekt. LONA är en nationell satsning för att gynna lokal naturvård.

En större satsning på barn och ungdom önskade han. Vad som förvånar honom är att vi här i Karlsborg inte tar tillvara alla de möjligheter som finns med Vättern och de övriga sjöarna så nära intill.

Ordförande Hans Sjöberg presenterade styrelsens förslag till vårprogram. Några ytterligare önskemål framkom inte. Vårprogrammet kommer inom kort via e-post eller i postlådan samt här på hemsidan.

Bölets Ängar 100 år är den ”stora grejen” i år. Det är 100 år sedan reservatet bildades och föreningen tänker fira med fest i ängarna på De vilda blommornas dag den 14 juni.

Då behövs ett antal frivilliga krafter som tillsammans med styrelsen kan jobba med detta.

En uppmaning till deltagarna på mötet och till dig som läser detta är att du anmäler dig om du kan delta i någon form. Gör detta till gunborg@carlsborg.net