Månadsmötet den 12 februari 2015

Månadsmötet den 12 februari på biblioteket – Småfågelsprojektet

Ett 20-tal av de allra trognaste naturskyddsmedlemmarna hade kommit till biblioteket för att höra Lars-Ove Nilsson rapportera från småfågelsprojektet.

Lars-Ove Nilsson och Kent Haglund har under den senaste 10-årsperioden ringmärkt våra allra vanligaste småfåglar. Stare, nötväcka, svartvit flugsnappare, entita och göktyta.

Göktytan värnar man särskilt om, det är en hotad art och man har ringmärkt alla man kommit åt.

Detta i Karlsborgs kommun och omgivande gränskommuner.

Under presentationen av småfågelsprojektet visade Lars-Ove och Kent hur ringmärkning och kontroll av småfåglar i uppsatta holkar går till. Sätta upp holkar får alla göra och det är bra att så många som möjligt kommer upp. Men vem som helst får inte plocka med fåglarna utan det krävs tillstånd av Riksmuseet, annars är det jaktbrott.

Lars-Ove visade bilder på små söta fågelungar i holkarna och redovisade statistiken för detta. Antalet holkar har ökat hela tiden och av 274 holkar, som var utplacerade 2014, har 89% blivit bebodda.

Ekorrungar och fladdermöss har också funnits i holkarna.

Projektet har delvis sponsrats av kretsen, vilket ringmärkarna är tacksamma för.

Efter redovisningen blev det en stunds diskussion om den ev. minskningen av fågelbeståndet. Det är väl så att vissa arter minskar och andra ökar.

Fåglarna på Kråk har minskat avsevärt, åtminstone storspov och tofsvipa.

 

Bild

Lars-Ove Nilsson är licensierad ringmärkare för Riksmuseet och Kent Haglund har en hjälpmärkarlicens.

göktyta

Göktytan värnar man särskilt om, det är en hotad art.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

De här båda värnar vi särskilt om, de basar ofta för den lekamliga och andliga spisen.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

Det här är välbekanta ansikten, men ibland dyker det upp någon medlem som inte varit med tidigare.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Vi hälsar Göran Torstensson välkommen i gänget.

Gunborg Lundkvist

(en del bilder blir större om Du klickar på dem)