Månadsmötet den 10 september 2015 – Svampkväll

Tillägg – 20 september. Innan vi ens hade hunnit annonsera svamputflykt kom vi underfund med att vi måste ställa in den. Så nedanstående gäller inte längre och vi hoppas kunna återkomma med nytt datum.

Gunborg

 

Svampkvällen på biblioteket den 10 september lockade inte så många medlemmar. Vi hoppas att den då beslutade svamputflykten skall locka lite fler.

Hans Sjöberg och Leif Pettersson presenterade olika svampar, både matsvampar och olika andra svampar som bara är så vackra och roliga att titta på. Det finns mycket av dem i Hovet. Beslutades om

Svamputflykt söndagen den 27 september. Samling Rödesunds torg klockan 10.00.

Matsvampar eller annat, allt beroende på tillgången.

Ansvarig Leif Pettersson tfn 0706-354771.

Kantarell Kantarell – foto Ingvar Isfeldt

(Klicka på bilden så blir den större)

Gunborg Lundkvist