Kurstillfälle 3 – Bölets ängar 20 juli 2017

Fjärilscirkeln den 20 juli 2017 i Bölets ängar

Varmt, sol, nästan vindstilla. För att inte springa ut i ängarna alltför mycket utgick vi idag från parkeringsplatsen till att börja med.

Blåvinge – hedblåvinge eller ljungblåvinge var frågan. Detta sysselsatte oss sedan hela tiden då det var mycket blåvingar i farten.

Silverstreckad pärlemorfjäril har börjat flyga och den är ju inte svår att lära sig.

Ängspärlemorfjäril

Skogsgräsfjäril

Luktgräsfjäril

6-fläckig bastardsvärmare

Mindre tåtelsmygare – är vi inte så säkra på men vi skickar in en fråga till Svensk Dagfjärilsövervakning.

Älggräspärlemorfjäril

Citronfjäril

Skogspärlemorfjäril

Kålfjäril – jättefint exemplar av kålfjäril

Rapsfjäril – håvades in alldeles efter kålfjärilen så vi kunde se skillnaden på dessa två vitfjärilar

Vi höll oss halva tiden vid parkeringsplatsen och gick sedan till gamla ängen där tidiga fältgentianan växer. Där är det lite fuktigare i ängen och där fanns ett otal blåvingar.

I ett enda svep med håven fick Leif fem blåvingar.

Det enda vi kunde enas om var att det nog var både hed- och ljungblåvinge.

Det var mycket varmt i ängarna, nästan vindstilla och sol.

Nästa kurstillfälle blir som tidigare sagts lördagen 29 juli klockan 14-17. Bölet.

Då ev. Nytorp också.

Gunborg Lundkvist

Skogsgräsfjäril

Mindre tåtelsmygare?