Kurstillfälle 2 – 6 juli 2017 – Kråk

Sammanfattning av fjärilskursen den 6 juli 2017.

Luktgräsfjärilar – fanns det många idag. Vi undrade över en liten mörk fjäril ibland dessa. Oklart om nattfjäril eller inte. Det visade sig vara en nattfjäril, sotmätare. Mycket lik dagfjärilar och flyger på dagen.

Slåttergräsfjäril

Kamgräsfjäril

Silverblåvinge – den är jag ganska säker på och det fanns en hel del.

Violettkantad guldvinge – vårt förslag, skall kolla upp detta . Den är missgynnad så det vore väl kul om det är en sådan.

Violettkantad guldvinge

Violettkantad guldvinge

En violettkantad guldvinge – helt rätt enligt Lars Pettersson, Dagfjärilsövervakningen.

6-fläckig bastardsvärmare – fanns det gott om vid ängen utmed målskjutbanan

vid Kråks herrgård. Fler lär det bli.

Brunfläckig pärlemorfjäril – är jag ganska så säker på.

Rödfransad björnspinnare – ej dagfjäril, men vacker att se på.

Allmän metallvingesvärmare är kanske inte så allmän längre, den har gått kraftigt bakåt de senaste åren. Nu har den fått sitt nya namn och det blev Ängsmetallvinge. Den  är ganska sällsynt på torra, blomrika ängs och hagmarker. Färgen är metallisk och skiftar från grön till blå.

In i burken nu, så vi får titta på dig…

Det är aldrig fel med lite fika…

Att håva fjärilar är inte så lätt…

Mera fika…

6 juli 2017

Text o bild – Gunborg Lundkvist

Bilder – Kerstin Pihlemark och Kristina Flemsjö.