Historik

IMG_0200

Naturskyddsföreningen (riksföreningen) fyllde 100 år 2009.

Skaraborgs Naturskyddsförening fyllde också 100 år 2009. Denna länsförening bildades strax efter riksföreningen. Skaraborgs Naturskyddsförening gav 2009 ut jubileumsboken 100 år med Naturen i Skaraborg. Finns att köpa, kontakta vår kassör. Vid 50-årsjubiléet 1959 gavs boken Från Falbygd till Vänerkust ut. Den kanske man kan hitta på antikvariat.

Naturskyddsföreningen i Karlsborg bildades 1962 efter en riksomfattande kampanj från Svenska Naturskyddsföreningen (idag Naturskyddsföreningen). Vid starten fanns 25 helårsbetalande medlemmar och 2 familjemedlemmar. Efter att i några år ha varit en krets tillsammans med Töreboda bildades åter Karlsborgskretsen den 2 maj 1966. Initiativtagare var Bertil Lindell, som blev dess förste ordförande.
Uppgifterna ovan är hämtade från Skaraborgs Läns Naturskyddsförenings årsberättelse för år 1962. (nuvarande Skaraborgs Naturskyddsförening).

Foto – Kristina Flemsjö – Fästningen från Strandvägen.