Edet-Sätra Utflyktsmål på Kristi himmelsfärdsdag

Agneta Olsson och Inge Johansson hade Edet-Sätra som utflyktsmål på Kristi Himmelfärdsdag och Inge skickar följande bilder.

Här brukar vi titta på strömstaren…

Denna bild fick också bli vinjettbild nu…

Kabbelekan blommar …

Riksintresse för kulturvård..

Den skira grönskan är betagande…

Fotografen är då Inge Johansson.

23 maj 2020

Gunborg Lundkvist