Grön infrastruktur

Du kan läsa om Sofia Bergs föreläsning om Grön infrastruktur här. Nästa programpunkt blir höstavslutning med luciakaffe och glöggmingel den 23 november klockan 15.00 i Träffstugan. Erika Fredholm berättar om djur, natur, klimat i Sydafrika och det utrotningshot vi står inför. 19 oktober 2019 Gunborg Lundkvist

Läs mer

HÖSTVANDRING VID HÅKETJÄRNARNA

Du kan läsa om höstvandringen vid Håketjärnarna här. Nästa programpunkt GRÖN INFRASTRUKTUR – träd och växter i vårt samhälle. Föreläsning av Sofia Berg. Torsdagen den 10 oktober klockan 18.30 på Biblioteket i Karlsborg Sofia Berg är disputerad biolog och jobbar idag som naturvårdskonsult samt med forskning inom naturvård. 30 september 2019 Gunborg Lundkvist

Läs mer

Träden på Fästningen

Söndagen den 18/8 tittar vi på träden på fästningen tillsammans med Ulla Rodén. Samling klockan 14.00 vid kyrkplan utanför Garnisonskyrkan. Vi avslutar ca klockan 16.00 och tillgång till eftermiddagsfika finns på fästningen, ingen fikapaus på vandringen. Välkomna önskar Naturskyddsföreningen

Läs mer

Fjärilar och blommor i Bölet 6 juli 2019

Referat från fjärilsvandringen den 6 juli kommer här. Ulla Rodén har skrivit referatet och Erika Fredholm har kompletterat med utsökta bilder på det som nu blommar i Bölet. Fortsatt trevlig sommar önskar vi på Naturskyddsföreningen och så ses vi på nästa aktivitet som blir Träden på Fästningen med Ulla Rodén den 18 augusti klockan 14.00-16.00. […]

Läs mer

Fjärilsvandring

Vid morgondagens vandring med inriktning på fjärilar ser det inte ut att bli det mest lämpliga väder för fjärilar. Vi åker till Bölets ängar och flyger inte fjärilarna så finns det en otrolig blomsterprakt att njuta av. Du kan få se den rara bergjohannesörten bl.a. Idag flög det mest gräsfjärilar och så såg vi två […]

Läs mer

Guckuskon blommar…

  Guckuskon blommar fint i Bölet nu och hinner säkerligen blomma över tills vi firar De vilda blommornas dag 16/6. Men Bölet är ju så mycket mer än guckuskon. Där finns rariteter hela säsongen. I den nyligen utkomna boken Botaniska besöksmål i Västergötland, utgiven av Västergötlands Botaniska förening, är ett av besöksmålen Bölets ängar i […]

Läs mer

Aktiviteten regnade och åskade bort.

Kretsens aktivitet för att uppmärksamma Den biologiska mångfaldens dag den 22 maj regnade och åskade bort. Läs mer…   Nästa aktivitet – Söndagen den 16 juni 10.00-12.00. Blomstervandring på De vilda blommornas dag i Bölets ängar. Här kommer också Naturskyddsföreningens nya idé Naturfalken att presenteras. Det går ut på att kunna de vanligaste arterna inom […]

Läs mer