Bölets naturreservat – blomstervandring 1 augusti 2018

Blomstervandring i Bölets naturreservat onsdagen den 1 augusti 2018

 Ett 10-tal personer trotsade värmen och kom till blomstervandringen. I valet och kvalet om vi skulle ställa in vandringen, beslöt vi oss ändå för att genomföra den trots avsaknaden av blommande växter.

När jag går igenom rapporterna här på hemsidan om de senaste årens blomstervandring i Bölet i högsommartid, så ser jag att det inte bara är i år som ängarna är nervissnade. Årets torka är dock extrem och när vandringen började så fick guiderna leta efter ett och annat blommande exemplar.

Enstaka bergmynta, ett par utslagna slåtterblommor var nästan allt i blomväg. Det fanns en del knoppar av slåtterblomman. Fältgentianan lyste med sin frånvaro, vi såg ett par små ynkliga exemplar.

Rariteten berg-johannesört fick vi visa överblommad och förtorkad.

Rödklinten som färgar stora delar av ängen alldeles rödlila så här dags på året var nu helt överblommad och skogsklövern likaså.

Ängsvädden som kommer nu tycks än så länge blomma fint till glädje för alla fjärilar varav jag tycker att det är pärlemorfjärilarna som dominerat i sommar. Vissa dagar har ängarna varit rika på fjärilar så jag knappt kunnat räkna dem. Vissa dagar har det varit mycket lite fjärilar och jag har undrat vart de tagit vägen. Detta trots samma väderlek.

Det är nästan så man kan undra om inte t.o.m. fjärilarna tycker att det varit för varmt denna sommar.

4/8 2018

Gunborg Lundkvist

(jag räknar fjärilar för Svensk Dagfjärilsövervakning och har min slinga just i slåtterängen, därav denna ”sakkunskap” vad gäller fjärilar!)

Nedan kommer ett bildsvep från vandringen.

foto EF

Undertecknad som guidade hittade ett blommande gullris till att börja med…

foto – KF

Guiden Leif Pettersson berättade om sitt arbete med att räkna fältgentianorna. Vissa år har han räknat in över 4000 exemplar. Arbetet med fagningen i Bölet ger resultat. Årets resultat var inte så lysande, ett 40-tal…

foto – EF

foto – EF

Alm

Ett och annat träd såg friskt ut, men hasselbuskarna verkar inte tåla torkan…

foto – EF

Trolldruva…

foto – EF

Ek och spåtistel…

foto – KF

Ängsvädden kommer rikligt nu, så vacker…

 foto EF

foto – KF

Vandringen avslutas med en trevlig kaffestund…

Fotografer är Erika Fredholm och Kristina Flemsjö. Klicka på bilden så blir den större.

 

5/8 kompletterar med Erika Fredholms bildtexter och mitt fjärilshåvande som jag gärna slår ett slag för.

/GL

En mycket vacker spåtistel, överblommad. Med hjälp av dessa kunde bönderna ana vad vädret skulle bli de närmaste dagarna.

Här ser man tydligt hur torrt och överblommat det är. Ändå hittar man lite, ofta kort och färglöst.

Trolldruvan som växte på ett otillgängligt ställe i en sänka. Lämpligt trollbo.

Den spännande spåtisteln med vilken man kan spå några dagars väder, beroende på om den är hopdragen, kortare eller längre tid eller helt utslagen som här.

Gunborg Lundkvist har fångat en rapsfjäril. Gunborg går med håven ofta både i Bölet och på Kråk. Två år i rad har hon kört fjärilskurs för medlemmarna.

Erika Fredholm