Biologisk mångfald

Biologiska mångfaldens dag 22 maj 2019.

Biologiska mångfaldens dag är utlyst av FN:s sekretariat för konventionen om biologisk mångfald (CDB) och infaller den 22 maj. Syftet är att uppmärksamma bevarandet av naturens mångfald.

I samband med Biologiska mångfaldens dag 22 maj kommer det arrangeras mängder av aktiviteter för hela familjen för att sätta fokus på artrikedom, naturvårdsinsatser och hotade arter. Det är också en dag som samlar Natursverige med ett gemensamt mål: att uppmärksamma vikten av biologisk mångfald i Sverige och världen.

I år får initiativet dessutom stor hjälp från Naturskyddsföreningen, som är huvudpartner till Biologiska mångfaldens dag.

Hoten mot den biologiska mångfalden är lika allvarliga som klimatförändringarna. Kunskapen om värdet och skyddet av den biologiska mångfalden som en grundläggande förutsättning för vårt samhälle måste växa, både bland allmänheten och beslutsfattarna. Biologiska mångfaldens dag är ett tillfälle att både njuta av naturen och att lyfta politikens ansvar att skydda den, säger Karin Lexén, generalsekreterare på Naturskyddsföreningen.

Naturskyddsföreningen I Karlsborg uppmärksammar den Biologiska mångfaldens dag 22/5 med

 

Tipspromenad, (passar både barn och vuxna) på Heden, Karlsborg, på dagens tema.

Start Röda Korsstugan 18.30 Medlemmar och intresserade Välkomna!

 

Arbetsgruppen för Den biologiska mångfaldens dag i Karlsborg

Kerstin Sanell, Hans Sjöberg, Ulla-Britt Carlsson och Siw Sjöberg.

Kontaktperson Kerstin 0702970702

Guckusko – foto Hans Sjöberg

 

Sexfläckig bastardsvärmare Kråk – foto Ulrika Sörlid

Citronfjäril – foto Gunborg Lundkvist

30 april 2019

Gunborg Lundkvist