Avslutning av fjärilscirkel sommaren 2018

Sjätte kurstillfället och avslutning på fjärilskursen sommaren 2018.

Idag befann vi oss vid infarten till Kråk, vid den skräpmarken där, s.k. ruderatmark.

Detta är ett bra ställe för fjärilar.

Det flög mycket vitfjärilar och det blev då ett bra tillfälle att skilja rovfjäril från rapsfjäril. Det mesta var rovfjärilar, men en och annan kom med en rapsfjäril i sin burk.

Mycket blåvingar och det var puktörneblåvingar, både hane och hona.

Kamgräsfjäril och mindre guldvinge.

Det första jag gjorde när jag kom dit var att håva in en storfläckig pärlemorfjäril.

Storfläckig pärlemorfjäril infarten Kråk den 18 augusti.

Det var mitt första fynd av denna fjäril, men jag fick bekanta mig med den i veckan som gått då Gunilla och Kristina kom till mig med en. De hade fått tips om att den fanns just här och åkt dit och hittat den.

Då blir man lycklig.

Det var ju inte fjärilsväder idag, molnigt och blåsigt, men det hindrar tydligen inte en del fjärilar från att flyga.

Här nedan kommer min sammanfattning av sommarens fjärilscirkel och fjärilsfynd därutöver.

Den varma sommaren har väl gynnat fjärilarna, men lite snopet blev det för min del, då värmen gjorde det omöjligt att vistas länge i fjärilsängarna.

I cirkeln har vi haft sex träffar med början redan i maj vid Lerbro, gamla järnvägen. Bra utbyte med notering av de flesta av de fjärilar som flyger i maj.

Andra gången vid infarten Kråk där vi noterade ängsnätfjäril bl.a. Vi rapporterade den till Artportalen där den inte varit rapporterad härifrån på länge.

Ängsnätfjäril infarten Kråk 9 juni – foto Ulrika Sörlid.

 

På Öland där vi var i slutet på maj fanns den på alvaret och där är den vanligare.

Ängssmygare, ängsblåvinge, svavelgul höfjäril fanns också här vid infarten.

Denna gång också violettkantad guldvinge, en nära hotad art som vi fann på Kråk.

På Kråk fanns också en relativt stor population 6-fläckig bastardsvärmare (nattfjäril som flyger på dagen) och den upptäckte vi vid förra årets fjärilscirkel där.

Senare fann vi där i år också klubbsprötad bastardsvärmare och ev. bredbrämad bastardsvärmare. Det kan vara så att vi har tre olika bastardsvärmare på Kråk.

Det bör vi kolla upp kommande år och då försöka få Fastighetsverket att skjuta på slåttern just där.

Klubbsprötad bastardsvärmare (foto Kristina Flemsjö)  och sexfläckig bastardsvärmare 3 och 5 juli.

Tredje och fjärde cirkelträffen blev det Bölet, inte så särskilt stort utbyte. Där har det varierat mycket i sommar med tillgången av fjärilar.

Femte träffen hos Anette i Börjestorp. Hon har mycket fjärilar i sitt blomsterland, men också närheten till hyggen och skogsvägar, vilket gör att hon ser mycket fjärilar.

Denna eftermiddag var dock i hetaste laget för att göra några längre utflykter på hyggena.

 

För min egen del har jag bekantat mig med flera nya arter.

På Öland – mindre blåvinge, svingelgräsfjäril och ängsnätfjäril.

Vid Nytorp – sandgräsfjäril.

Sandgräsfjäril Nytorp 9 juli.

Infarten till Kråk – storfläckig pärlemorfjäril.

Kråk – möjligen både klubbsprötad och bredbrämad bastardsvärmare.

Jag har lärt mig att i fortsättningen inte avfärda allt med att det är en sexfläckig bastardsvärmare.

Jag har fått många rapporter om sälgskimmerfjäril och själv också sett en, så det blir ytterligare en art att lägga till mina övriga.

Sälgskimmerfjäril besöker Brevikens trädgårdscafé den 1 juli.

Tack till er alla som mer eller mindre deltagit i cirkeln.

Om det blir fortsättning nästa år på fjärilscirkeln är ju svårt att säga. En tanke som kom upp idag är att man kan ha olika utflykter i Naturskyddsföreningens regi och då ha olika teman, fjärilar en gång, trollsländor en gång och det finns mycket annat också.

Klicka för större bilder, där ingen fotograf anges är det jag som fotograferat.

18 augusti 2018

Gunborg Lundkvist

Här kommer Erika Fredholms bilder från avslutningsträffen.

Mikael är en fena på att håva in dem och nu blev det rovfjärilar det mesta, någon rapsfjäril.

 

Rapsfjäril eller rovfjäril, det är frågan. Kålfjärilen är lite lättare att skilja från de övriga vitfjärilarna, den är större.

Vad kan detta vara?

Gemensam överläggning…

Fika förstås…

 

Tack Erika för fina bilder.

/Gunborg