Andra träffen i fjärilscirkeln 2018

9 juni 2018 Andra träffen i fjärilscirkeln.

Sju deltagare denna otroligt varma lördagseftermiddag i juni månad.

Första anhalten gjorde vi vid infarten till Kråks skjutfält när man kommer från Gräshult. Ett stycke in på vägen till Mölltorp finns en skräpmark eller ruderatmark som det heter på fint språk. Där har jag åtskilliga gånger sett mycket fjärilar och jag var naturligtvis nyfiken på hur det skulle vara när jag lockat med mig mina cirkeldeltagare.

Jag blev inte besviken.

Där flög

Kamgräsfjärilar

Slåttergräsfjärilar

Puktörneblåvingar

Ängsblåvinge gissade vi oss till och det var då både hane och hona.

Ängssmygare

Ängsnätfjäril

Rödfransad björnspinnare ingen dagfjäril

Nässelfjäril

Tistelfjäril

Slåttergräsfjäril, Ängsblåvinge, Humlebagge och Ängssmygare – foto UlrikaSörlid

 

Så något gult som vid första anblicken kunde ha varit en citronfjäril, men det stämde inte riktigt. Vi konstaterade sedan att det var

 

Svavelgul höfjäril, både hona och hane

Svavelgul höfjäril- foto Gunborg Lundkvist

Vi noterade alltså 10 arter på denna skräpmark.

 

Ulrika Sörlid skulle rapportera ängsnätfjärilen till Artportalen då den egentligen inte skall finnas här. När jag var på Öland förra veckan lärde jag mig faktiskt ängsnätfjäril, det fanns åtskilliga där på alvaret och den är vanlig på Öland.

Ängsnätfjäril – foto Ulrika Sörlid

 

Vi fortsatte till Kråk och gick där utefter målskjutbanan. Inte så mycket där.

Några blåvingar

Rapsfjäril

Här kanske vi också gjorde ett fynd, nämligen violettkantad guldvinge som är hotad och denna skall Ulrika också rapportera till Artportalen.

Violettkantad guldvinge – foto Ulrika Sörlid

Slutligen fångade vi in en mycket sliten Amiralfjäril.

Nästa träff i fjärilscirkeln blir den 7/7 och då tar vi Bölet.

 

Den tänkta utflykten till Ombergsliden är som jag tidigare meddelat inställd så den 30 juni blir det ingen fjärilskurs.

Efter den 7/7 skall vi försöka enas om några vardagar också, så att Anette kan vara med någon gång.

Den 4 augusti har vi noterat att vi skall vara hos Anette, hon vill redan nu ändra den träffen till den 3 augusti, på fredagen istället.

 

I går noterades i Bölet (Jan o Mari från Falköping) makaonfjäril, aspfjärilar, kvickgräsfjärilar, pärlgräsfjäril, svavelgul höfjäril bl.a.

 

Själv noterade jag en makaonfjäril i Bölet den 6 juni.

 

9 juni 2018

Gunborg Lundkvist