2020 – Kretsens program för hela året

Till

Medlemmarna i Naturskyddsföreningen i Karlsborg!

Här kommer årets program för kretsen. Liksom tidigare år är det mest vandringar i naturen som är det vi kan erbjuda. Detta sker med våra väl insatta guider och kan ge mycket i utbyte.  Laxåkretsen inbjuder också till ett par aktiviteter. Liksom tidigare år är vi välkomna till naturnatten på Kråk med Tibrokretsen.

Styrelsen för kretsen brottas med problemet att få engagerade medlemmar att delta i styrelsearbete och utflykter. Vi har en hel del familjer som medlemmar och är väl medvetna om att unga familjer idag inte har så mycket tid till föreningsengagemang.

Men kom ihåg att det du lär dina barn om naturen och dess inverkan på oss alla är det viktigaste du kan göra.

Vår förhoppning är att du som har barn eller barnbarn vill engagera dig i vårt arbete som delaktig i styrelsearbetet eller bara med någon enstaka insats.

Vi hälsar er alla välkomna till årets aktiviteter. Ge oss gärna tips på aktiviteter som kan locka fler.

Det gläder oss att vi ändå är så många medlemmar här i kommunen och du är naturligtvis värdefull som medlem även om du inte kan aktivera dig i något.

Styrelsen för

Naturskyddsföreningen i Karlsborg

 

Program för år 2020

MARS

Medlemmarna kallas till årsmöte lördagen den 21 mars klockan 15.00 i Träffstugan.

På programmet

  • Tipspromenad (träd)
  • Sedvanliga årsmötesförhandlingar
  • Kaffe med semla

Söndag 22 marsNaturguidning – Naturpärlorna – Östra Dalen (mellan Olshammar och Igelbäcken)

Heldagsvandring. Var med och upptäck den första av Örebro läns nya naturpärlor, ett ännu oskyddat skogsområde med höga naturvärden. Tivedsnatur ett stenkast från Vättern. Ta med riklig matsäck! Samling kl. 10.00 Stora Kovikens rastplats utmed väg 49 ca 3 ½ mil norr om Karlsborg

Arrangör: Laxå naturskyddsförening

Kontakt: David Tverling 070-578 41 20 och Urban Spaak 070-537 09 66

Tid 10.00-16.00.

 

APRIL

Söndag 19 april kl. 10.00 – 13.00 – Hulta Hagar

Guidad vandring.

Naturreservatet Hulta hagar, Undenäs

Det 10 år gamla naturreservatet består av betade gamla hagmarker med stora bestånd av äldre lövträd. Här finns också en gammal domarring. Vandringen tar c:a 3 timmar. Medtag gärna matsäck. Hulta hagar ligger 7 km norr om Undenäs kyrka mot Tived. Sväng höger vid skylt Hulta hage 1. Samling p-platsen kl. 10.00

Guide är Leif Pettersson tel: 070-635 47 71

 

MAJ

Söndag 10 maj kl. 9.30- 15.00  – Länsstämma på Hellidens slott Tidaholm. Program klart i mars.

 

Torsdag 28 maj kl.16.30 -19.30 – Vildbi-exkursion

Karin Hante från Länsstyrelsen och naturvårdskonsult Peter Nolbrant (Biodivers Naturvårdskonsult) berättar om vilda bin och betydelsen av grön infrastruktur. Vi samlas i Rödakorsstugan  i Karlsborg för genomgång. Därefter vandring på Heden, Fästningen eller Kråks skjutfält.

Kontakt: Kristina Flemsjö 070-694 49 47

 

 

JUNI

Fredag 5 juni kl. 22.00-00.30 – Naturnatten på Kråk– Vandring på skjutfältet. Vi hoppas få höra kvälls- och nattsjungande fåglar. Samling vid parkeringen nära matsal och garageområde på Kråk.

Arrangör: Tibro naturskyddsförening

Kontakt: Gillis Edman 0504-24010

 

Söndag 7 juni kl. 10.00-16.00 –  Naturguidning Naturpärlorna– Släta Bergen (öster om Nationalparken nära Kroktärnarnas naturreservat)

Heldagsvandring i ett oskyddat skogsområde med höga naturvärden på gränsen mellan Örebro och Västra Götalands län. Toppen på Tiveden med utsiktspunkter, djupa dalar och tystnad. Ta med riklig matsäck! Samling Igelbäckens masugn vid väg 49 på länsgränsen.

Arrangör: Laxå Naturskyddsförening

Kontakt: David Tverling 070-578 41 20 och Urban Spaak 070-537 09 66

(en vandring i sakta mak i kanske 3 timmar och rast i minst 1 timma)

 

Söndag 14 juni kl. 10.00-12.30

Blomstervandring på De Vilda Blommornas Dag.

Naturreservatet Bölets Ängar, Karlsborg

En lätt vandring på c:a 2 km genom ängarna. Här växer bl.a. jungfru Marie nycklar, nattviol, tibast, spenört, skogsklocka, pyrola och storrams. Har vi tur så blommar fortfarande guckuskon. Ta gärna med matsäck.

Samling på p-platsen kl. 10.00

Guide är Siw Sjöberg tfn: 070-579 85 42

Huvudarrangör för De vilda blommornas dag är Svenska Botaniska föreningen. Här i samverkan med Västkuststiftelsen, Naturskyddsföreningen i Karlsborg och Studiefrämjandet.

 

JULI

Söndag 12 juli kl.10.00 – 12.00 – Trädvandring på Fästningen

Vi vandrar runt på Fästningen och tittar på olika sorters vackra träd.

Samling kl. 10.00 på kyrkplan framför Garnisonskyrkan Befälsgatan 18. Kontakt: Ulla Rodén 070-954 46 81

 

 

 

En dag i juli – Temavandring med särskild inriktning på fjärilar.

Vi gör en utfärd till ett för tidpunkten bra fjärilsställe. Samling Rödesunds torg.

Datum meddelas vid ett senare tillfälle.

Kontakt: Gunborg Lundkvist 070-871 17 15

AUGUSTI

Vandring utmed Vättern.

Naturreservatet Uvviken, Granvik

Söndag 23 augusti kl. 10.00-14.00

Vandring utmed Vättern i vackert skärgårdslandskap med hällmarkstallskog och rikligt med lavar. Här finns tydliga spår av bäver. Fågellivet utgörs av bl.a. strandskata, skarv och fiskgjuse. En medelsvår vandring på c:a 4 timmar i storslagen skärgårdsnatur. Tag med matsäck för två raster, bra skor på fötterna och gärna badkläder.

Guide är Urban Spaak tfn: 070-537 09 66.

Samling vid Igelbäckens masugn riksväg 49 kl. 10.00 eller kl. 9.30 på Rödesunds torg Karlsborg.

Vandringen genomförs i samverkan med Västkuststiftelsen, Naturskyddsföreningen i Karlsborg och Studiefrämjandet.

 

SEPTEMBER

Tisdag 8 septemberSvensk Plaståtervinning– i maj 2019 invigdes Europas största anläggning för återvinning av plast i Motala.

Vi gör ett studiebesök där och får visning av anläggningen med introduktion och rundvandring. Begränsat antal deltagare. Föranmälan senast 1 september till Ulla Rodén 070-954 46 81 eller urd84@hotmail.com.

Vi samåker klockan 10.30. Tag med rikligt med matsäck, vi är säkert inte hemma förrän klockan18.00. Studiebesöket är 13.30-15.00.

Söndag 20 september kl. 10.00 -14.00 – Svampvandring – Samling på Rödesunds torg för samåkning. Kontakt: Leif Pettersson 070- 635 47 71 eller Siw Sjöberg 070-579 85 42.

Tag med matsäck och ev. svampbok.

OKTOBER 

Söndag 11 oktober kl.10.00 – 13.00.

Höstutflykt till Sjömarken. Kortare kuperad vandring. Samling på Rödesunds torg för samåkning.

Kontakt: Urban Spaak 070-537 09 66

 

NOVEMBER

Säsongsavslutning torsdag 26 november kl. 18.30 hos Skomakarn´s, Norra Kanalgatan 3 i Karlsborg.

Ornitolog Don Hullman håller föredrag om och visar bilder av fåglar.

Don är en mycket uppskattad ornitolog och pedagog. Vi känner igen honom från Det stora fågeläventyret i TV 2017, där han tillsammans med Daniel Norberg kammade hem förstapriset.

Här behöver vi anmälan och det kan du göra till Kristina Flemsjö senast 18 november, tfn 070-694 49 47 eller kristinaflemsjo2@gmail.com.

 

NATURSKYDDSFÖRENINGEN är en ideell förening som startade för över hundra år sedan. Idag är vi Sveriges största miljöorganisation – 226 000 medlemmar!

Naturskyddsföreningen är sedan decennier Sveriges mest inflytelserika miljöorganisation. Föreningens framgångar bygger på våra medlemmars stöd och ideella arbete. Vi arbetar i mer än 270 kommunkretsar och 24 länsförbund.

För 24 kr i månaden blir du medlem i Naturskyddsföreningen.

Se mer www.naturskyddsforeningen.se

Ditt medlemskap i riksföreningen innebär att du också är medlem i Naturskyddsföreningen i Karlsborg.

Aktiviteterna i detta program är öppna för alla, även ickemedlemmar. Kom med och se om det är något som du skulle vilja engagera dig i.

 

 

Vid våra arrangemang och i övrigt samarbetar vi med Studiefrämjandet.

 

 

Vid alla våra aktiviteter är även ickemedlemmar välkomna!

Klicka för större bild!