2019 – Program för hela året

Naturskyddsmedlem!

Välkommen till årets aktiviteter med Naturskyddsföreningen. Här kommer årets program. Håll dig uppdaterad via hemsidan om ändringar eller om det blir någon mer aktivitet. Vi annonserar i Magnusbladet och i Föreningsnytt i SLA, håll ögonen på detta.

Ordförande har ordet

Naturskyddsföreningen? Vad gör de egentligen?

Många tror, precis som jag gjorde innan jag engagerade mig mer aktivt, att man bara tittade på blommor och fåglar.

Men så är det verkligen inte! Naturskyddsföreningen arbetar med klimat-, natur- och miljöfrågor, globalt och lokalt. Lokalt har vi satt oss in i frågor som rör koboltbrytningen vid Unden, markavrinningen vid F6 (vem vill ha Pfas i Vättern?) torvbrytningen på Ryholms mosse och den massiva trädfällningen i tätorten. D.v.s. vi värnar om vår natur! Vi vill inte att våra fina sjöar skall förorenas och vi vill bo i ett samhälle med höga träd, buskar och andra växter så fåglar, insekter och fjärilar kan bo och leva nära oss.

Blommor och fåglar… Jo, visst tittar vi på blommor och lyssnar på fåglar. Men för att de skall fortsätta att glädja oss och kommande generationer måste man ibland hjälpa naturen lite på traven. Detta gör vi genom att underhålla våra Naturreservat, t.ex. Bölets ängar. Där fagas det på våren, gräset slås på hösten och det har satts upp fågelholkar.

Genom den naturvård vi tillsammans med Länsstyrelsen genomför kan vi konstatera att vissa växter ökat i antal och en del överlevt, som kanske inte gjort det, om ängen inte skötts.

Vår förhoppning är att fler skall engagera sig, delta i vårt arbete och komma på våra träffar!
Kerstin Sanell

Februari- Mars

Vinterutflykt med fågelskådning och korvgrillning

söndagen den 17 februari. Samling Rödesunds torg klockan 10.00.

Ansvarar gör Leif Pettersson 0706-35 47 71 och Urban Spaak 0705-37 09 66.

Mars

Medlemmarna kallas till årsmöte lördagen den 23 mars klockan 15.00 i Träffstugan.

På programmet:
Tipspromenad
Sedvanliga årsmötesförhandlingar
Vattnet i vår närhet, Viken, Bottensjön och Vättern.

Anders Lundgren, kommunpolitiker, berättar för oss vad som hotar våra vattendrag.

Kaffe med semla

April

Prästaberget
Söndagen den 14 april utflykt till Prästaberget (bakom Ransbergs kyrka). Samling Rödesunds torg klockan 10.00.

Ansvariga: Ulla Rodén, tfn 070-9544681 och Marita Moosman, tfn 0709-240891.

Googlar du på Prästaberget så finner du denna text

Välkommen på en härlig promenad på Prästberget, eller Prästaberget som man sa förr. Möt våren med blommornas och körsbärsträdens underbara prakt. På sommaren är platsen för många besökare kanske mest förknippad med lummig grönska och de fina, långgrunda stränderna vid Gamla och Nya Örlenbadet. På hösten skiftar landskapets lövskog i vackra färger inför vinterns långa vila.

Maj

Onsdagen den 22 maj – Den biologiska mångfaldens dag.

Vi uppmärksammar den biologiska mångfaldens dag. Närmare information om denna programpunkt, se hemsidan och Föreningsnytt i SLA. Naturskyddsföreningen kommer denna dag att lansera

NATURFALKEN – ”simborgarmärke för artkunskap”
– Ju mer vi kan om arter desto mer bryr vi oss om naturen – Bristen på artkunskap har brett ut sig alltmer de senaste åren – därför ska Naturskyddsföreningen nu lansera konceptet Naturfalken i anslutning till Biologiska mångfaldens
dag 22 maj 2019.

Naturfalken är inspirerat av Simborgarmärket, efter genomgånget uppdrag får du köpa ett märke som visar att du klarat av det.
Det vänder sig till alla åldrar. Naturfalken finns i fyra olika nivåer, svårighetsgrader:

Stenfalken 10 arter Pilgrimsfalken 20 arter Tornfalken 50 arter Jaktfalken 100 arter

Juni

Naturreservatet Bölets ängar, Karlsborg

Söndag 16 juni 10:00 – 12:00

Blomstervandring på De Vilda Blommornas Dag

 

Bölets ängar är gamla slåtterängar som hålls öppna genom bete och slåtter. Berggrunden utgörs av lättvittrade grönstenar med högt kalkinnehåll. Därför är floran rik. Här finns bland annat guckusko, tibast, vårärt, spenört, fältgentiana, nattviol och slåtterblomma. En lätt vandring på ca 2 km, men inte lämpligt för barnvagnar. Guide är Siw Sjöberg (telefon: 0705-79 85 42). Ta gärna med kaffekorg. Skyltning från väg 49, 10 km norr om Karlsborg. Samling på reservatets parkering klockan 10.00.

Huvudarrangör för De vilda blommornas dag är Svenska Botaniska föreningen. Här i samverkan med Västkuststiftelsen och Naturskyddsföreningen i Karlsborg.

Juli

Temavandring med särskild inriktning på fjärilar.

Lördagen den 6 juli med samling Rödesunds torg klockan 10.00.

Vi gör en utfärd till för tidpunkten bra fjärilsställe. Ansvarig Gunborg Lundkvist, tfn 070- 8711715.

Just nu planeras ingen fjärilscirkel mer än denna temavandring. Skulle det bli en fjärilssommar kan vi ta någon mer vandring.

Augusti

Träden på fästningen
Söndagen den 18/8 klockan 14.00 .
Samling på kyrkoplan framför Garnisonskyrkan.

Ansvarig Ulla Rodén.
Tfn 070-9544681

När Fästningen fyller 200 år tittar vi på de vackra träden där.

 

September

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Naturreservatet Håketjärnarna, Karlsborg

Söndagen den 22 september klockan 10:00 – 14:00

Vandring i kuperat skogslandskap

Håketjärnarna är ett Tiveden i miniatyr. Ett skogrikt och kraftigt kuperat sprickdalslandskap. Högsta punkten ligger 75 meter högre än Vättern, som vi kan se mellan trädstammarna i öster. Reservatet är 10 år gammalt och har fått sitt namn efter två skvattramsdoftande tjärnar som ligger i nordöst. Här trivs älgen, nattskärran och tjädern. En fyra timmar lång vandring som kräver kängor eller ordentliga skor. Ta med matsäck.

OBS! Samling kl. 10:00 på parkeringen vid Granviks herrgård 13 km norr om Karlsborg eller kl. 09:45 på Rödesunds torg i Karlsborg. Guider är Leif Pettersson (telefon: 0706-35 47 71) och

Urban Spaak (telefon: 0705-37 09 66)

I skötselplanen för reservatet står att det skall vara fri utveckling, d.v.s. träden skall stå orörda. Enda undantaget är att man skall stoppa föryngringen av lärk.

 

 

 

GRÖN INFRASTRUKTUR – träd och växter i vårt samhälle. Föreläsning av Sofia Berg.

Torsdagen den 10 oktober klockan 18.30 på Biblioteket i Karlsborg

Sofia Berg är disputerad biolog och jobbar idag som naturvårdskonsult samt med forskning inom naturvård.

Sofia skriver : Att vårda och värna om våra träd, både stadsnära och på landsbygden, är en god gärning som gynnar och hjälper en stor mängd arter att hitta sin hemvist i vårt landskap. Träden, även de inne i staden, behövs även för att bibehålla de gröna miljöer, som vi alla människor så väl behöver i dagens stressiga samhälle. Träden ger oss god luft, de ger svalka varma dagar men framför allt påverkar trädens närvaro vår förmåga att hitta lugn och kunna varva ner.

Den gröna miljön är alltså starkt kopplad till vårt välmående samt andra arters möjlighet till fortlevnad. Grön infrastruktur, som föredraget kommer att handla om, beskriver hur vi bör jobba med våra träd och gröna miljöer såväl i samband med samhällsplanering som naturvård för att träden och dess nytta ska komma oss alla till gagn.

November – December

När vi snart går in i julmånaden avslutar vi årets aktiviteter.

Träffstugan
Lördagen den 23 november klockan 15.00 Luciakaffe, glöggmingel och bildvisning i Träffstugan.

Vid våra arrangemang och studiecirklar samverkar vi med Studiefrämjandet.

NATURSKYDDSFÖRENINGEN är en ideell förening som startade för över hundra år sedan. Idag är vi Sveriges största miljöorganisation – 226 000 medlemmar!
Naturskyddsföreningen är sedan decennier Sveriges mest inflytelserika miljöorganisation. Föreningens framgångar bygger på våra medlemmars stöd och ideella arbete. Vi arbetar i mer än 270 kommunkretsar och 24 länsförbund.

Vill du hjälpa oss att förändra världen. För 24 kr i månaden blir du medlem i Naturskyddsföreningen.
Se mer www.naturskyddsforeningen.se
Du är varmt välkommen att engagera dig ideellt, på den nivå som passar dig.

Ditt medlemskap i riksföreningen innebär att du också är medlem i Naturskyddsföreningen i Karlsborg.
Aktiviteterna i detta program är öppna för alla, även ickemedlemmar. Kom med och se om det är något som du skulle vilja engagera dig i.

På vår hemsida www.karlsborg.naturskyddsforeningen.se
finns programmet och styrelsen och där skriver vi också referat från utflykterna.

Foto – Måsen – Hans Sjöberg. Ordförandeprofilen – Erika Fredholm.

Övriga Gunborg Lundkvist.

Klicka på bilderna så blir de större.