2017 – Årsmöte den 11 mars

Årsmöte med Naturskyddsföreningen i Karlsborg.
Den 11 mars hölls årsmöte i Skackastugan. 22 medlemmar mötte upp. När vi planerade årsmötet tänkte vi oss en fin vårvinterdag vid Skackastugan. Vi brukar ha fint väder på våra årsmöten. Så även i år. Vädergudarna såg till att det inte fanns ett moln på himlen och vägen till stugan var fin. Mötet inleddes med en tipspromenad i det fria. Ulla Rodén hade fixat denna och hennes intresse för knoppar återspeglades i frågorna. 10 frågor, ingen med alla rätt, men fem hade 9 rätt. Sekreterarens blygsamhet gör det omöjligt att avslöja vem som avgick med segern tack vare utslagsfrågan. Därefter grillades det korv ute.

Gunnel Lidman basar för kaffekommittén och såg till att det fanns korv tillräckligt.

Gammal eller ung, visst är det något visst med att grilla korv.

Trots solskenet så blev det lite kyligt när skuggorna blev lite längre. Det blev dags att gå in i stugan.

Bottensjön låg helt stilla i eftermiddagssolen.

De väl förberedda årsmötesförhandlingarna genomfördes där i rask takt.

Kerstin Sanell omvaldes som ordförande för 1 år.

Styrelseledamöterna Gunborg Lundkvist, Siw Sjöberg och Urban Spaak omvaldes för 2 år.

Kvar i styrelsen är Kristina Flemsjö, Leif Pettersson och Ulla Rodén som ordinarie ledamöter.

Gun Holmgren omvaldes som suppleant.

Max Pålsson nyvaldes som suppleant.

Max presenterade sig och berättade om sitt miljöintresse. Han är relativt nyinflyttad till Karlsborg med familj och två barn. Han hälsades välkommen med en varm applåd. De övriga styrelsemedlemmarna presenterade sig sedan och berättade om sina olika intressen för naturen och miljön.

Kaffekommittén omvaldes Gunnel Lidman, Agneta Olsson, Gun Holmgren och Inge Johansson. Gerd Pettersson nyvaldes.

Valberedningen omvaldes Gunnel Lidman och Inge Johansson.

Hans Sjöberg avgick helt ur styrelsen där han varit ordförande ett par år och suppleant sista året. Vår förhoppning är dock att han fortsätter att bidra med sin kunskap på olika områden i kretsens arbete.

Solveig Clemborn avgick ur kaffekommittén.

Tack för Er medverkan.

Verksamhetsberättelsen godkändes och här hänvisar vi till Bildgalleriet där samtliga aktiviteter redovisats under 2016.

Verksamhetsplanen, d.v.s. programmet finns här under Program.

I övrigt informerade ordförande Kerstin om att vi inköpt ett tält till föreningen. Detta kommer att invigas vid De vilda blommornas dag i juni.

Vi fortsätter samarbetet med Länsstyrelsen om fagning och blomsterräkning i Bölet med Leif Pettersson som kontaktman.

Länsstyrelsen vill också att vi tittar närmare på St. Fjällets naturreservat.

 

Våra fotografer Kristina Flemsjö, sittande t.v. i bilden

och Inge Johansson, sittande längst t.h. i bilden

får ju aldrig vara med på bild.

Hans Sjöberg avgick nu ur styrelsen, men vi hoppas på hans medverkan ändå med sina specifika kunskaper.

Efter korvgrillning och årsmötesförhandlingar tyckte ständige sekreteraren att det smakade gott med kaffe.

Karlsborg den 12 mars 2017

Gunborg Lundkvist

Klicka för större bild.