2016 års årsmöte

Årsmöte med Naturskyddsföreningen i Karlsborg.

Den 12 mars hölls årsmöte i Träfflokalen. Ett 25-tal medlemmar hade mött upp.

The same procedure as every year skulle man kunna skriva. Enda skillnaden var att vädret inte var det strålande vårväder som jag kallar årsmötesväder, det var grått och råkallt.

Mötet inleddes med en tipspromenad i det fria. Hans Sjöberg hade plitat ihop en väl sammansatt tipspromenad. Kalle Uvholm kammade hem förstapriset med hjälp av utslagsfrågan, När kom det första försöket med sommartid – 1916 och Kalle var närmast 1917. Det var bra gjort Kalle!

De väl förberedda årsmötesförhandlingarna genomfördes i rask takt. Ann-Marie och Torsten Ekvall hade kommit från Onsala för att delta i vårt möte och de belönades för detta med att vara ordförande respektive sekreterare för årsmötet.

Kaffe och goda smörgåsar serverades med en liten fin kaka.

Leif Pettersson visade en film om träd. Den skulle handla om ekar hade vi utannonserat. Filmen handlade om lövtäkt, väl så intressant. Lövtäkten kan man spåra långt tillbaka i tiden om man iakttar gamla takmålningar i kyrkor. Man hamlade det mesta i trädväg, men allt passade inte så bra till foder. Från naturskyddshåll sågs det inte med blida ögon tidigare, men kanske har det vänt och man börjar alltmer använda sig av detta igen. De hamlade träden ger utrymme för biologisk mångfald.

Som ny ordförande i kretsen valdes Kerstin Sanell.

I övrigt omvaldes Kristina Flemsjö och Leif Pettersson och nyvaldes Ulla Rodén som ordinarie ledamöter.

Gun Holmgren och Hans Sjöberg nyvaldes som suppleanter.

Kvar i styrelsen är Siw Sjöberg, kassör, Urban Spaak och sekreterare Gunborg Lundkvist.

Ingen lämnade styrelsen, det gjordes bara lite ommöbleringar.

Den eminenta kaffekommittén omvaldes Gunnel Lidman, Solveig Clemborn, Agneta Olsson, Gun Holmgren och Inge Johansson.

Valberedningen omvaldes Gunnel Lidman och Inge Johansson.

Verksamhetsberättelsen godkändes och här hänvisar vi till Bildgalleriet där samtliga aktiviteter redovisats under 2015.

Styrelsen kommer att träffas omgående och sammanställa ett program för resan till Kinnekulle den 8 maj. Ett 25-tal är anmälda till denna.

 

Den 17/4 ses vi i Bölet, se aktivitetskalendern.

Gunborg Lundkvist

Torsten sekr

Flitig sekreterare

Gunnel o Anita Kristinas bildpåskprydnad Kristinas bild

Trevliga samtal och vackert dukade bord.

Inge och Carl-Axel Kristinas bild

Fotografer får aldrig se sig själva på bild

Leif o Tore Kristinas bild

Nya medlemmen Tore bekantar sig med Leif. Tore har ett förflutet som miljöchef bl.a. Det skall bli trevligt att ha honom med i föreningen.

Konst str Hans bild

Konstituerande sammanträde. Styrelsemötena är trevliga.

Bilderna är tagna av Inge Johansson, Kristina Flemsjö och Hans Sjöberg.

Klickar Du på bilden så blir den större och rynkorna syns lite bättre!