Årsmötet den 22 mars 2014

Årsmötet hölls i Träff-lokalen och ett 30-tal medlemmar hade mött upp.

Bild 1

Till ny ordförande i föreningen valdes Hans Sjöberg. Hans är ”nygammal” i föreningen, han var aktiv i styrelsen på 1970-talet.

Styrelseledamöterna i tur att avgå var Leif Pettersson, Kristina Olsson Flemsjö och Gun Holmgren, dessa omvaldes. Ulla Rodén Davis omvaldes och Kerstin Sanell nyvaldes som suppleanter i styrelsen.

Vid årsmötet avtackades ordförande Ann-Marie Ekvall efter 28 år i styrelsen och 10 år som ordförande. Ann-Marie och Torsten Ekvall har flyttat från orten. En förlust för ett flertal föreningar i kommunen, där de varit aktiva. I tacktalet till Ann-Marie inneslöts också Torsten Ekvall. Bakom varje framgångsrik man står en kvinna brukar man säga, men här har det varit en man. Torsten har stått bakom Ann-Marie, men han har ju också gjort värdefulla insatser i föreningen, inte minst genom ett ansvarsfullt uppdrag på våra  resor.

Leif och Urban hade  gjort tipspromenaden med temat Träd. Micael Carlson och Ingrid Erikson lyckades bäst, men Ingrid vann på utslagsfrågan.

Leif visade bilder från sitt arbete med fågelräddning och Hans visade vackra bilder från Österrike.

Som vanligt hade kaffekommittén som består av Gunnel Lidman, Solveig Clemborn, Agneta Olsson, Gun Holmgren och Inge Johansson gjort det trevligt för oss, inhandlat smörgåstårta dagen till ära och Gunnel hade bakat kladdkaka

Bild 9Bild 18

Översta bilden – ansvarsfyllda styrelseledamöter.

Torsten Ekvall och här fick Inge vara med också. Han står ju nästan alltid bakom kameran.

Leif Pettersson, Hans Sjöberg och Inge Johansson. Foto Kristina Olsson Flemsjö.

Bild 24

Trevlig samvaro – foto Inge Johansson.

En del bilder blir större om Du klickar på dem.

Jag återkommer med presentation av vår nytillträdde ordförande efter konstituerande sammanträde.

Gunborg