Månadsmötet 15/8, Fjärilar och blommor i Bölet

Sensommarblomster, fjärilar och slåtter i Bölet.

I ett strålande sensommarväder träffades vi i Bölet på lördagseftermiddagen. De vita slåtterblommorna lyste upp bland all rödklint och ängsvädd, som nu översållar ängarna. Fältgentianan börjar också blomma och finns nu spridd på stora delar av ängen.

Över all växtlighet flög ett otal påfågelfjärilar och det fanns många silverstreckade pärlemorfjärilar. En och annan fjäril kunde håvas in för ett försök till bestämning. Om det var en almsnabbvinge, som vi gemensamt kom fram till, kan man ju aldrig veta. Det är mycket som skall stämma, ett vitt streck på undersidan blev avgörande.

Guldvingar, blåvingar och citronfjärilar och en amiralfjäril sågs också. Vitfjäril, men vilken?

Vi hörde inte någon trumgräshoppa trots att det var en varm, solig eftermiddag och den borde ha setts eller hörts.

Lieslåtter – Några medlemmar hade på torsdagen samlats för slåtter i den nya inhägnad, som nu är ägnad åt den tidigt blommande fältgentianan. Vi skulle räfsa efter att man slagit, men någon miss i kommunikationen gjorde att vi fick åka hem igen med våra räfsor. Men vi fikade naturligtvis. Det skulle slås först och räfsningen fick ske på lördagen istället.

Vi ser med spänning fram emot vad denna åtgärd i Länsstyrelsens skötselplan skall ge i utbyte nästa år. Den tidigt blommande fältgentianan finns i den ”gamla ängen”.

På söndagen hade Leif Pettersson räknat färdigt fältgentianan i slåtterängen och kommit upp till närmare 1500 exemplar. Man kanske kan hävda att det är hävden, som gör den rikliga förekomsten av denna blomma. Leif noterade att den flyttar lite på sig. Trumgräshoppan hade också hörts.

Själv räknade jag fjärilar på söndagseftermiddagen och då var det naturligtvis inte så mycket som på lördagen. Men det är mycket som skall stämma, kanske blåste det lite för mycket.

Nu ses vi den 10 september och då är det svampar som gäller.

Gunborg Lundkvist

Bild 5pärlemorfjäril Erika Pärlemorfjäril och rödklint – Foto – Erika Fredholm

Bild 1 Inges bild räfsorBild 2 Inges bild

Bild Fältgentiana Inges bildSlåtter och fältgentiana – foto Inge Johansson

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Foto – Gunborg Lundkvist

Jag efterlyste foton till vinjettbilden nu när vi går mot hösten och jag fick denna bild av Erika Fredholm.

En härlig, vemodig bild, som dock inte blev så bra som vinjettbild, men här är den.

Bild 1 Erikas starar

Gunborg Lundkvist

(en del bilder blir lite större om Du klickar på bilden.)

Jag lägger in Marita Moosmans bilder också…Maritas slåtterblomma Maritas påfågel Maritas fältgentiana

Slåtterblomma, påfågelfjäril och fältgentiana.