Hovet den 21 september 2014

Bild bålgeting

Bålgetingbo – foto – Ingvar Isfeldt

Gyttrad röksvamp

Gyttrad röksvamp – foto Ingvar Isfeldt.

 

Hovet

Vandringen i ett höstvackert Hovet blev en riktig succé vad det gäller antalet deltagare. Trots morgonens väder med störtregn och åska var det cirka 40 personer, som mötte upp i det historiskt och biologiskt intressanta området med alla sina stora gamla träd som hyser så många arter. Det finns väl knappast något så fint boende som ett gammalt dött träd med alla mossor, lavar, insekter och vid den här tiden svampar.

Honungsskivling längst upp i trädkronorna, den skära porslinsskivlingen, kantarellmussling, korallticka, hasselticka och gyttrad röksvamp som nästan täckte en del gamla legor plus en massa andra svampar knutna till träd.

I en gammal ek bodde det också bålgetingar som några fick bekanta sig närmare med och blev en upplevelse rikare.

Sammanfattningsvis var det en intressant och fin vandring med en massa trevligt folk, nya och gamla bekanta, lättsam stämning och glada miner.

Leif Pettersson

Bild 14Bild 12Bild 6Bild 3Bild 8Bild 5

Övriga bilder – Inge Johansson.

Klicka för större bild.

Bild 11Bild 2