Fjärilscirkel 2018

Naturskyddsföreningen i Karlsborg har en fjärilscirkel på gång tillsammans med Studiefrämjandet.

18 deltagare.

 

Här kommer anteckningar från cirkelträffarna efterhand.

Gunborg Lundkvist