Bölets ängar, Fästningen

ingmarie1

Bölets ängar

I juni 1958 kom vår familj till Karlsborg. Jag, som är uppväxt i utkanten av Kolmården, kände mig genast hemma i Karlsborg i kanten av Tiveden. Med en gång började vi utforska omgivningarna och en av våra första utfärder gick till Bölets ängar, denna blommande oas i det för övrigt karga Tiveden. Sedan dess har jag ofta återvänt dit. Bölets ängar är ett naturreservat sedan 1915 och ett eldorado för botanister. Här i resterna av ett gammalt kulturlandskap (som fortfarande betas och slås) med olika slags lövträd finner man ett flertal orkidéarter, tibast, slåtterblomma, vippärt m.m.

Anledningen till den artrika floran är berggrunden som består av lättvittrade kloritskiffrar med hög kalkhalt. Floran lockar till sig fjärilar av olika slag så som makaonfjäril, aspfjäril och bastardsvärmare. Vid rätt tillfälle kan TRUMGRÄSHOPPAN låta höra sig. Fågellivet innefattar t.ex. nötkråka och mindre hackspett.

Välkommen och glöm inte kaffekorgen! Här finns stor parkeringsplats och toaletter.

trumgrashoppa

Trumgräshoppa – foto Kristina Flemsjö.

Karlsborgs fästning

Karlsborgs Fästning är inte endast ”Fästningen”. Där finns en hel del annat att förundras över. T.ex. alla de olika träd och buskar som inplanterats bl.a. bok, gullregn och alléer av kastanj. Under högsommaren står (fästnings) vallarna i blom med rallarros, korsning av vit- och gulmåra och stor blåklocka. Vid södra vallen hänger revor av blåhallon som draperier och på norra vallen förekommer vissa år romersk malört i riklig mängd. De välskötta kolonilanden inte att förglömma.
Men
Kom till Karlsborg när kastanjerna blommar.
Ing-Marie Abrahamson