2017 – Program

Medlemmar och övriga intresserade önskas välkomna till vårens och sommarens aktiviteter 2017.

Söndagen  den 12 februari – vandring på Vanäs udde.

Samling vid sjukhusbyggnaderna klockan 10.00.

Det är flera som har sett strömstaren på udden, kanske får vi se den också.

Annars tittar vi på lite knoppar. Ta med fika, vi är ute ett par timmar.

Ansvarig Kerstin Sanell, tfn 44218, 070 2970702.

11 mars årsmöte klockan 15.00 i Skackastugan, se separat kallelse på bloggsidan.

 

Söndagen den 9 april – Vårutflykt i blåsippstid.

Samling klockan 10.00 Rödesunds  torg.

Ansvarig Urban Spaak, tfn 0705-370966.

Räkna med att utflykten  tar 4-5 timmar.

 

Svensk Dagfjärilsövervakning – Lars Pettersson föreläsning och exkursion.

Lördagen den 27 maj i Karlsborg. 

Lars Pettersson är ansvarig för Svensk Dagfjärilsövervakning, Biologiska institutionen, Lunds universitet. Han kommer till oss och föreläser om dagfjärilsövervakningen med åtföljande exkursion.

Plats – Karlsborgs Konferenscenter och Bölets ängar.

Klockan 10.00 föreläsning av Lars Pettersson. Därefter ger vi oss ut i Bölets ängar.

Du som ämnar delta i båda aktiviteterna  bör ta med lunchpaket så att vi snabbt kommer ut i ängen efter föreläsningen.

Anmäl dig till Gunborg Lundkvist tfn 0505-40092 eller gunborg@carlsborg.net så att vi någorlunda kan beräkna  antalet exkursionsdeltagare.

Tanken är att detta är en upptakt för en studiecirkel och du kan redan nu anmäla ditt intresse för studiecirkeln till Gunborg.

 

Nattvandring

Den 10-11 juni hoppas vi kunna väcka liv i en gammal tradition i form av en så kallad nattvandring.

Vi samlas på Rödesunds torg kl. 18.00 lördagen den 10 juni för gemensam avfärd till en plats som meddelas senare.

Avsikten är att under stillsam vandring uppleva skymningen, för att när det är som allra mörkast stanna till och grilla korv. Vi lyssnar till försommarnattens ljud, och när fåglarna börjar sjunga på allvar, är det dags att ta sig till en lämplig punkt för att njuta av soluppgången. Vi tänker dock lägga upp vandringen så att det finns möjlighet att avbryta vid halvtid för dem som tycker att det känns för jobbigt att vara ute hela natten.

Anmälan om deltagande sänds till Ingvar Isfeldt, som gärna svarar på frågor. ingvar.isfeldt3@gmail.com, 073-987 31 30.

 

Bölets ängar

Söndag 18 juni kl. 10.00-12.00

Blomstervandring på De Vilda blommornas dag

En lätt vandring på ca 2 km genom blomsterängarna. Här växer bl.a. Jungfru Marie nycklar, nattviol, tibast, spenört, skogsklocka, pyrola och storrams. Har vi tur blommar fortfarande guckuskon.

Guide är Siw Sjöberg m.fl. tfn 0705-798542.

Ta gärna med kaffekorg. Vandringen är inte  anpassad för barnvagnar. Samling på reservatsparkeringen.

Onsdag 2 augusti kl. 18.00-19.30

Kvällsvandring i slåtterängen.

En kortare vandring i slåtterängen bland blommande skogsklöver och rikligt med blå fältgentiana blandat med vita slåtterblommor. Här växer även den sällsynta bergjohannesörten. Bland orkidéerna kan nämnas brudsporre, tvåblad, nattviol och skogsnycklar. Vid vackert väder kan man även se och höra trumgräshoppan.

Guide är Gunborg Lundkvist, tfn 0708- 71 17 15.

Vandringen är inte anpassad för barnvagnar. Samling reservatsparkeringen.

 

Fjärilsföredraget arrangeras i samarbete med Studiefrämjandet,

De vilda blommornas dag – Naturskyddsföreningen, Svenska Botaniska föreningen och Västkuststiftelsen.

Kvällsvandringen den 2 augusti samarr. med Västkuststiftelsen.

 

2017-02-03

Gunborg Lundkvist